Zoeken
Menu

Energie besparen in de installatiebranche kan volop. Vooral op het gebied van verlichting, ventilatie en verwarming zijn kansen te behalen. Hoewel het wellicht een open deur is, ligt de winst bij alle drie de 'v's' toch vooral in het vermijden van onnodig verbruik van energie.


Verlichting

Op het gebied van verlichting zijn er twee opties. De eerste optie om energie te besparen is natuurlijk het licht uitdoen als de ruimte verlaten wordt. Daarnaast kan het ook slim zijn om energiezuinige verlichting toe te passen. Mogelijke maatregelen zijn wat dat betreft aanwezigheidsdetectie, daglichtafhankelijke regeling, energiezuinige armaturen en energiezuinige lampen. 

Verwarming

Ook op verwarming kan behoorlijk bespaard worden. Dit kan onder meer door een goede, klimaatafhankelijke regeling aan te brengen, die ervoor zorgt  dat de temperatuur in de ruimte altijd optimaal is; wat de buitentemperatuur ook is. 
Voor warmteopwekking geldt dat energiezuinige installaties, zoals een HR-ketel, warmtepomp of warmtekrachtinstallatie goede manieren zijn om energie te besparen. Andere mogelijkheden zijn het beter inregelen van de centrale verwarming, het isoleren van leidingen en het vermijden van gelijktijdig koelen en verwarmen.

Ventilatie

Ook ventilatie heeft een grote invloed op het energieverbruik. Dit bestaat onder meer uit het gasverbruik voor het verwarmen van de verse ventilatielucht. Als er een mechanisch ventilatiesysteem aanwezig is, verbruiken de ventilatoren elektriciteit.  Met een goede regeling (klok of CO2-sensor) is het al mogelijk om te besparen. Een andere maatregel is warmteterugwinning. Wtw bespaart zowel op verwarming als op airconditioning.
Airconditioning gebruikt relatief veel energie, waardoor het aan te raden is om daar goed naar te kijken wanneer er bespaard moet worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals een graadje minder koelen, vrije koeling en zomernachtventilatie. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat zowel de lucht in het gebouw als ook de gebouwconstructies 's nachts zoveel mogelijk de gewenste temperatuur hebben. 

Ook interessant