Zoeken
Menu
“We bouwen zo goed als we kunnen en niet zo slecht als we mogen” Tekst: Rick Bruins - Foto: Shutterstock

Elke respectabele organisatie luistert naar zijn klanten en probeert op een zo goed mogelijke wijze invulling te geven aan de wensen van zijn klant. De wensen van de klant en de geleverde prestatie, worden maximaal op elkaar afgestemd. Met andere woorden; de klant staat centraal.

De vraag is of de klant met deze werkwijze optimaal geholpen is. Wat nu als een gebruiker zijn wensen aan meerdere partijen of leveranciers kenbaar maakt en elke leverancier zijn uiterste best gaat doen om aan de wensen tegemoet te komen en uiteraard alles afgestemd op het producten- en dienstenportfolio van deze betreffende leverancier. Is het dan nog steeds vanzelfsprekend dat de klant nu optimaal geholpen wordt? In het “normale” leven zal deze situatie zich niet zo snel voordoen. Echter bij het kopen van een woning is het niet ondenkbaar dat een eindgebruiker te maken krijgt met niet op elkaar afgestemde technologieën, met een wirwar aan bedieningen en mogelijkheden. Mogelijk dat dit niet altijd leidt tot het optimaal functioneren van toegepaste technieken.

Stapje extra

Excellerende organisatie luisteren vanzelfsprekend ook erg goed naar hun klanten. Alleen zetten zij nog een stap extra. Naast het aanhoren (en begrijpen) van de wensen van de klant gaan ze in overleg met alle stakeholders die betrokken zijn bij het ontwerpen en bouwen van een woning. Geslaagde projecten zoals bijvoorbeeld Stroomversnelling en Built4U kenmerken zich zonder uitzondering door een goede vorm van samenwerking. Bij samenwerking gaat het om de wil om elkaars standpunten te begrijpen en de bereidheid om informatie en ervaring met anderen te delen. Uiteraard is het hierbij noodzakelijk dat er heldere afspraken gemaakt en nagekomen worden.  Daarnaast vraagt het opleveren van een goede woning (of gebouw) om een fors ambitieniveau. Deze ambitie zou als volgt kunnen luiden: “We bouwen zo goed als we kunnen en niet zo slecht als we mogen.” Met andere woorden, we gaan verder dan de minimum eisen uit het bouwbesluit voorschrijven; waar (duurzame) innovaties en oplossingen samenkomen en het geheel meer is dan de som der delen.

Goede samenwerking

Kennis is randvoorwaardelijk om een goede samenwerkende partner te zijn. Als eerste gaat het hier natuurlijk om kennis van het eigen productportfolio. Natuurlijk betreft dit niet alleen het hebben van deze kennis, maar ook de bereidheid om deze kennis met anderen te delen. Naast kennis van de eigen producten is ook kennis van toegepaste technologieën van andere stakeholders onontbeerlijk. Alleen dan kunnen producten van verschillende leveranciers op elkaar afgestemd worden. Als derde is hier kennis van de klant belangrijk. Niet alleen het aanhoren van de klant, maar ook het daadwerkelijk begrijpen van de klant(wensen).

Koppositie

Dat het bovenstaande haalbaar is, is bewezen in meerdere projecten. Door een goede partner te zijn voor alle partijen kan de kwaliteit geleverd worden die we mogen verwachten. In Nederland hebben we met elkaar de kennis en ervaring opgebouwd om goede woningen en gebouwen op te leveren. Hiermee lopen we voorop in Europa. Laten we ons best doen om deze koppositie verder uit te bouwen.

Ook interessant