Zoeken
Menu
Warmtepomp stuwt bouwkosten sociale nieuwbouw  op Mari van Lieshout; Comtekst

Als gevolg van de duurzaamheidseisen moeten corporaties flink dieper in de buidel tasten, blijkt uit de jaarlijkse benchmark van branchevereniging Aedes. Met name de wamtepomp draagt aan de kostenstijging bij. Een woningcorporatie is gemiddeld 18.000 euro meer kwijt voor een nieuwbouwwoning met een warmtepomp, dan voor een nieuwe sociale huurwoning op aardgas.

Woningcorporaties hebben gezamenlijk in de Woonagenda afgesproken 34.000 woningen per jaar te bouwen, maar de sector blijft steken op bijna 13.000 woningen in 2018. Dat heeft alles te maken met de gestegen bouwkosten. Daardoor  worden er aanzienlijk minder sociale huurwoningen gebouwd dan afgesproken. Duurzaamheidseisen zijn overigens niet de enige reden voor gestegen bouwkosten, maar maken er wel onderdeel vanuit. 'Het gasvrij bouwen is wel een uitdaging voor de financiële haalbaarheid van projecten, gezien de hogere bouwkosten,' aldus de branchevereniging.

Nieuwbouw

Sinds 1 juni 2018 wordt nieuwbouw in principe niet meer op aardgas aangesloten, tenzij er nog een vergunning was afgegeven. Van de nieuw gebouwde sociale huur werd in 2018 ruim de helft nog gasgestookt opgeleverd, zo valt te lezen in de benchmark. Tienduizend corporatiewoningen kregen een warmtepomp, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De extra kosten voor de nieuw te bouwen sociale huurwoningen met een warmtepomp, komen neer op gemiddeld  18.000 per woning.

Een nieuw te bouwen woning zonder aardgas als warmtebron, hoeft voor een woningcorporatie overigens niet altijd duurder te zijn. Zo is een nieuwe sociale huurwoning op stadswarmte zelfs gemiddeld 7.500 euro goedkoper voor een corporatie, zo staat in de benchmark. Dat komt omdat de gemeente of externe warmteleverancier de kosten voor een afleverset van stadswarmtelevering betaalt, waar de woningcorporatie een cv-ketel bekostigt. Dit hoeft niet te leiden tot lagere kosten voor huurders, de kosten voor de afleverset worden meestal doorberekend.

Energie-index

De benchmark laat zien dat de Energie-Index  van woningcorporaties is verbeterd. De sector heeft afgesproken om eind 2021 gemiddeld een energielabel B te halen, gelijk aan een Energie-Index  van 1,4. Halverwege 2019 was de gemiddelde EI in de sector gezakt naar 1,57. Hoe lager het getal, hoe beter het resultaat. In 2016 was deze index nog 1,85. Aedes spreekt van een  tamelijk stabiele verbetering' en denkt het doel van energielabel B te gaan halen.

De daling van de Energie-Index komt met name omdat woningcorporaties hebben geïnvesteerd in het vervangen van oude cv-ketels. Een kleine tachtig procent van de corporatiewoningen heeft nu een energiezuinige gasgestookte cv-ketel, aldus Aedes. Verder kregen 60.000 woningen zonnepanelen, waardoor het totaal aantal corporatiewoningen met zonnepanelen nu neerkomt op 176.000. Bij nieuw gebouwde sociale huur zijn zonnepanelen de norm geworden; tachtig procent  van de nieuwbouw in de sector wordt ermee opgeleverd. Ook werden tussen 2018 en 2019 zo'n 6.000 woningen aangesloten op externe warmtelevering, zoals een stadswarmtenet of warmtekoudeopslag (WKO).

Nu veel corporatiewoningen al energiezuinige maatregelen hebben genomen, denkt Aedes de Energie-Index  verder te verbeteren door, onder meer, woningen van het aardgas af te halen. Dat moet onder meer worden bereikt met een aansluiting op bestaande warmtenetten en het plaatsen van warmtepompen.

Ook interessant