Zoeken
Menu

Het initiatief Kantoor vol Energie wil het aantal ziekmeldingen terugdringen door kantoorgebouwen duurzamer te maken. Uit onderzoek blijkt dat duurzame kantoorpanden een beter werkklimaat opleveren. Een beter werkklimaat zorgt logischerwijs voor minder ziekteverzuim.

Dit meldt Vastgoedmarkt. Kantoor vol Energie is een initiatief van Energiesprong, dat weer in het leven is geroepen door het ministerie van Binnenlandse Zaken, en zet zich in voor de renovatie van bestaande kantoren naar duurzame en energie neutrale alternatieven. Kantoor vol Energie fungeert als digitale ontmoetingsplaats voor bouw- en vastgoedprofessionals, waar ze terecht kunnen voor mogelijkheden en ideeën met betrekking tot energie neutrale panden.

Wytze Kuiper, bouwkundig ingenieur bij Kantoor vol Energie, zegt: “Het doel is bestaande kantoren energieneutraal te maken en daarmee voor een comfortabele en gezonde werkomgeving te zorgen. Factoren als de luchtvochtigheid, lichtval, temperatuur en vergroening hebben invloed op de gezondheid van mensen in gebouwen. Ook het realiseren van CO2-reductie is een speerpunt, want de bouw is verantwoordelijk voor 45 procent van de CO2-uitstoot.”

Beter imago

Kantoor vol Energie verzamelde verschillende rapporten en onderzoeken over verduurzaming van kantoorpanden en de effecten van een gezonder werkklimaat. Volgens Kuijper leidt het tot minder ziekteverzuim, een beter imago en waardestijging van het vastgoed: “'Versnipperd waren er wel rapporten over wat een gezonder werkklimaat kan betekenen, maar wij hebben deze allemaal bij elkaar gebracht en de conclusies gecombineerd. Verduurzaming blijkt een multidisciplinair vraagstuk: ook de HR-afdeling heeft baat bij een gezondere werkomgeving, want het ziekteverzuim zal naar beneden gaan. Nu wordt de duurzaamheidsslag echter nog te veel als een probleem van de facilitair manager gezien. Als je andere vragen stelt, en ambities van het bedrijf centraal stelt, blijkt er veel meer mogelijk.”

Ook interessant