Zoeken
Menu

Er zijn al dertig scholen stroomneutraal gemaakt en 2.500 zonnepanelen geplaatst. Maar bovenal heeft Slim Opgewekt ruim 6.000 Gelderse basisschoolleerlingen actief betrokken bij duurzaamheid en energiebesparing. Dat moeten er nog veel meer worden, vinden ze bij het Arnhemse bedrijf. Met behulp van een investering van PPM Oost vanuit het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IIG) kunnen de initiatiefnemers bij nog veel meer Gelderse scholen hun duurzaamheidsprojecten uitvoeren.

De animo is er genoeg bij de scholen, constateert Eric Spies, een van de vier initiatiefnemers van Slim Opgewekt. “Na de eerste projecten in Arnhem en Groenlo hebben we zelf nog geen school hoeven te benaderen. De schoolbesturen komen allemaal naar ons toe. Het ontbreekt ons nu alleen aan slagkracht om al die aanvragen goed op te pakken en zelf actief op pad te gaan. We missen daardoor kansen. Door de investering van PPM Oost kunnen we met extra mensen die vaart wel maken”, zegt Spies.

Persoonlijke aanpak

Slim Opgewekt werkt met een op maat gesneden duurzaamheidspakket. Spies: “Wij kiezen voor een persoonlijke, klantvriendelijke benadering. We zien de samenwerking met de scholen niet als zakelijke transactie waarbij we een kil financieel voorstel neerleggen. We bedenken daarentegen projecten die aansluiten op de werkwijze en de wensen van de school, zodat ze een integraal onderdeel gaan uitmaken van het onderwijs.”

Het is belangrijk de kinderen op jonge leeftijd bewust te maken van het duurzame gebruik van energie. Daarbij is het van groot belang dat je het leuk brengt en leuk houdt. Anders is de interesse zo weg.” Slim Opgewekt bedenkt daarom projecten waarbij leerlingen actief met duurzaamheid bezig zijn. Daarnaast kunnen de leerlingen via een online platform van Slim Opgewekt onder meer de energiebesparing en -opwekking op hun school nauwgezet volgen.

Provincie Gelderland

Gelderland heeft zichzelf ‘stevige duurzaamheidsdoelstellingen’ opgelegd. “De provincie stelt daarvoor veel geld beschikbaar. Maar om Gelderland daadwerkelijk duurzamer te maken, is ook een gedragsverandering bij de inwoners noodzakelijk. Voor de toekomst is het belangrijk dat we bij onze kinderen beginnen om ze energiebewuster te maken. Op deze manier bespaar je niet alleen energie, maar breng je ook op een leuke en leerzame manier duurzaamheid bij kinderen onder de aandacht”, zegt Prins.

IIG

Het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IIG) richt zich op de financiering van innovatieve projecten van Gelderse MKB-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden food, health, maakindustrie en energie- en milieutechnologie. Ook worden projecten ten behoeve van duurzame energievoorziening gefinancierd. IIG is opgericht en gefinancierd door de provincie Gelderland met PPM Oost als fondsmanager.

PPM Oost

Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) investeert met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel in kansrijke bedrijven die bijdragen aan een florerende economie in Oost- Nederland. Met een totale fondsomvang onder beheer van ruim € 250 miljoen heeft PPM Oost geïnvesteerd in meer dan 190 ondernemingen.

Ook interessant