Zoeken
Menu

Het animo om de vakbeurs Hout 2012 te bezoeken is groot. Dit blijkt uit recent onderzoek van VNU Exhibitions Europe onder de bezoekersdoelgroep. 78 procent van de respondenten geeft aan de vakbeurs Hout te bezoeken. Ruim twee derde van de respondenten zegt naar Hout te gaan met concrete investeringsplannen in het achterhoofd. Deze plannen hebben vooral betrekking op machines voor houtbewerking, gereedschappen, hout- en plaatmaterialen. Beursthema is ‘Investeer in de toekomst’. Hout wordt van 2 tot en met 5 oktober gehouden in Ahoy Rotterdam. 

 
Meer dan de helft van de bedrijven geeft desgevraagd aan dat het huidige economische klimaat geen reden is om af te zien van investeringen. Bezoekers van Hout zijn gematigd positief over de economische situatie. Vier van de tien ondervraagden verwacht dat de situatie de komende 2 jaar zal aantrekken, even veel ondervraagden geeft aan het niet te weten. 
 
Positief 
Project manager Esmée Beekman van VNU Exhibitions heeft positieve verwachtingen over Hout 2012. “Uit het onderzoek spreekt vertrouwen in de toekomst. De markt geeft duidelijk aan naar de beurs te komen. Hieruit spreekt dat de bouw een sector is die – ondanks het economisch tij – juist nu kijkt naar de toekomst, en verbetering verwacht. Dit zien we ook aan exposantenzijde.” 
 
De beurs is inmiddels voor meer dan 60 procent volgeboekt. Beekman verwacht een representatieve beurs. “Ons uitgangspunt is altijd: de hele markt is aanwezig op Hout, en iedereen die vanuit zijn professie met Hout bezig is, bezoekt de beurs. Naast aandacht voor machines en materialen, is er ruim aandacht voor innovaties, houttoepassingen en natuurlijk netwerken.” 
 
Directeur Beurzen en Cross Media van VNU Exhibitions John van der Valk kijkt vol verwachting uit naar Hout: “Al meer dan 100 exposanten en partners hebben zich verbonden aan de beurs. De markt herkent in de beurs een meerwaarde om zich te manifesteren. We organiseren inmiddels bijna 100 jaar beurzen, we zien steeds dezelfde trend. Juist als het economisch niet voor de wind gaat is er behoefte aan contact, positieve ideeën en inspiratie. Voor nu, en om op voort te kunnen bouwen als de markt straks de weg naar boven te pakken heeft.“ 

Ook interessant