Zoeken
Menu

 

Westzaan. Het einde van het tijdperk van ongeregelde natlopercirculatiepompen is gekomen. Sinds 1 januari 2013 worden ze geweerd van de markt. Ook verschillende technisch gedateerde series met elektronische regeling zijn niet meer beschikbaar. 
 
De reden is eenvoudig: deze pompen verbruiken te veel energie, dat betekent dat ze niet langer voldoen aan de strenge efficiëntie eisen van de nieuwe EU-regelgeving onder de Europese ErP (Ecodesign) richtlijn, welke in werking is vanaf januari 2013. Vanaf nu is het voor fabrikanten door de hele Europese Unie alleen nog maar toegestaan hoog efficiënte pompen, met een laag energieverbruik, aan te bieden. In respectievelijk 2015 en 2020 worden de efficiëntie-eisen voor natlopercirculatiepompen verder aangescherpt.
 
Pompspecialist WILO SE heeft een compleet assortiment met hoog efficiënte natlopercirculatiepompen. Gespecialiseerde adviseurs en technici hoeven zich daarom niet druk te maken over de details van de nieuwe regelgeving. De series “Wilo-Yonos PICO” en de “Wilo-Stratos PICO” voor eengezinswoningen en de “Wilo-Stratos” voor grotere objecten zijn al gelabeld als “ErP-ready”. Dit geeft volledige zekerheid voor adviseurs en installateurs omdat deze hoog efficiënte pompen voldoen aan alle toekomstige eisen van de nieuwe EU-verordening. De bekende energie-efficiëntieklassen A t/m G zijn vervangen door de Energy Efficiency Index (EEI). Dit nieuwe label is voor elke beschikbare pomp vastgesteld.
 
Deze hervormingen zullen resulteren in een significante verandering in de beschikbare pompen op de markt. Ongeveer 95% van alle nu beschikbare verwarmingscirculatiepompen zonder toerenregeling zullen verboden worden. Het gevolg hiervan is dat veel pompseries, waarvan sommigen al vele jaren op de markt zijn, zullen verdwijnen. De Europese Commissie heeft uitgerekend dat het totale energieverbruik van alle in de EU gebruikte natlopercirculatiepompen voor verwarming- en koudetoepassingen per 2020 gehalveerd kan worden wanneer deze minder efficiënte pompen geëlimineerd zijn. Een verlaging in de Europese energiebehoefte met 23TWh zal per 2020 mogelijk zijn. Dit komt overeen met het volledige energieverbruik van Ierland en zal ook bijdragen aan een verlaging van de CO2-uitstoot met 11 miljoen ton.
 
Met het gebruik van de huidige hoog efficiënte Wilo-pompen is een bijzondere energie besparende manier voor bijna elke prestatie-eis voor natlopercirculatiepompen in verwarming- en koudetoepassingen. Grootschalige gebruik kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de klimaatbescherming. Energie besparen en de CO2-uitstoot verminderen zijn beide erg goede verkoopargumenten om vastgoedeigenaren te overtuigen, zelfs als hun huidige minder efficiënte vasttoerenpomp nog goed werkt.
 
Bij grotere droogloperpompen zijn twee andere EU-regelgevingen binnen de ErP-richtlijn (Ecodesign) van toepassing. Al op 16 juni 2011 werd de verordening van kracht in alle EU-landen met betrekking tot elektromotoren. Sinds deze datum mogen droogloperpompen voorzien van conventionele elektrische motoren alleen op de markt gebracht worden als de motoren een minimale motorefficiëntieklasse halen van IE2 of beter. Deze EU-verordening is alleen van toepassing op elektrische motoren die de pomp aandrijven. De eisen worden in twee vervolgstappen steeds strenger, te weten in 2015 en 2017.
 
In het geval van de droogloperpompen zelf, dat wil zeggen zonder de aandrijving, is sinds 1 januari 2013 een andere EU-regelgeving van toepassing zijn welke de minimale hydraulische efficiëntie bepaalt. Immers hoe hoger de hydraulische efficiëntie, hoe minder energie er nodig is om de gewenste capaciteit te bereiken. De nieuwe verordening zal in twee fases in werking treden. Eisen die vanaf 2013 gelden worden per 1 januari 2015 nog eens extra aangescherpt. De bedoeling hiervan is om eerste 10% van de huidige inefficiënte modellen te verbieden en later nog eens 40%.
 
De in-line hoog efficiënte pomp “Wilo-Stratos GIGA” is absoluut een toekomstzekere serie, zelfs voor de hoogste vermogensbereiken voor verwarming, koeling en koude installaties. Deze is gemerkt met de “ErP-Ready” markering. De motorefficiëntie van deze overschrijdt zelfs de eisen van de hoogste efficiëntie klasse IE4 (volgens IEC TS 60034-31 Ed.1), welke op dit moment de hoogst haalbare is. Daarnaast bereikt het een hydraulische efficiëntie die veel beter is dan de waarde in de nieuwe EU-verordening voor waterpompen.
 
Om u goed te informeren en u op de hoogte te houden rondom de ErP-richtlijn hebben we een nieuwe website ingericht:
www.wilo-erpready.com/nl
 
Over WILO SE:
WILO SE met het hoofdkantoor in Dortmund, Duitsland, is een van de toonaangevende fabrikanten van pompen en pompinstallaties voor de verwarming, koeling, airconditioningtechnologie, voor afvalwater behandeling en vuilwaterafvoer. Het bedrijf wordt door meer dan 60 productie- en dochterondernemingen wereldwijd gedistribueerd. Het concern telt ongeveer 6.700 medewerkers. In 2011 was de omzet 1.070,5 miljoen euro. De Nederlandse vestiging van Wilo is gehuisvest in Westzaan.
 
Verdere informatie:
Wilo Nederland B.V., Rak 18, 1551 NA, Westzaan, NL
Tel.: +31 (0) 88 – 9456 000, Fax: +31 (0) 88 – 9456 199
E-Mail: wilo@wilo.nl, Internet: www.wilo.nl

Ook interessant