Zoeken
Menu

Dit jaar komt er een kwaliteitssysteem voor installateurs van hernieuwbare energie, zodat de consument straks precies weet welke kwaliteit hij kan verwachten. Agentschap NL werkt samen met marktpartijen en branches om dit op te stellen. Het kwaliteitssysteem is voor installateurs van zonne-energie, warmtepompen, bodemenergie en bio-energie in de gebouwde omgeving. Na 2012 kunnen installatiebedrijven hiermee consumenten en andere opdrachtgevers de zekerheid bieden dat de gerealiseerde installatie goed functioneert. Een kwaliteitssysteem zorgt voor minder faalkosten. 

 
Het kwaliteitscertificaat is niet alleen voor de kwaliteit van de installateur die de installatie plaatst, maar ook van de ontwerper, dakdekker, adviseur of bronboorder. Installateurs zijn straks niet verplicht om het certificaat te halen. Alleen bij aannemers in bodemenergie geldt een verplichte certificering in het kader van milieuwetgeving. 
 
Samen met de markt 
Vanuit de Europese Duurzame Energie-richtlijn moeten alle lidstaten eind van het jaar een kwaliteitssysteem klaar hebben. In Nederland wordt het systeem in samenwerking met marktpartijen opgezet, vertelt Karin Keijzer, projectleider bij Agentschap NL. “De certificering moet voldoen aan de eisen van de richtlijn, maar wij vinden het nog veel belangrijker dat het ook voldoet aan de wensen van de markt.” Een kwaliteitscertificaat stimuleert de toepassing van hernieuwbare energie en verhoogt het consumentenvertrouwen. De consument weet dan namelijk precies wat een installateur zal leveren. Keijzer benadrukt dat ook zonder Europese richtlijn dit systeem er was gekomen. “Voor de diverse duurzame energietechnieken liepen er al verschillende kwaliteitstrajecten, waar we nu wat meer vaart achter zetten.” 
 
Onderdelen voor certificering 
Welke onderwerpen worden gecertificeerd? Mogelijke onderdelen voor certificering zijn vakbekwaamheid en opleidingen, bedrijfsprocessen, eisen aan oplevering en het functioneren van de totaal opgeleverde installatie. Op deelgebieden bestaan er al kwaliteitscertificaten, zoals de SEI-erkenning die gericht is op vakbekwaamheid, of KOMO-install. En diverse opleidingen zijn ook al beschikbaar of binnenkort beschikbaar. Zo is op VSK 2012 het Handboek Opleidingen verschenen (te bestellen via het kennisinstituut van de installatiesector, stichting ISSO in Rotterdam). Van die bestaande kwaliteitsnormen kunnen delen worden overgenomen in de certificering. Rond de zomer moet het eerste concept van het kwaliteitssysteem klaar zijn, waarna inspraak- en verfijningsrondes volgen. 
 
BRON: Agentschap NL 

Ook interessant