Zoeken
Menu

Light + Building 2012 – persbericht: Het is belangrijk om verbruik te verminderen in slimme gebouwen, maar ook om een optimale energie-opwekking, opslag en netwerk te garanderen. Hoe dit kan worden gedaan zal worden getoond door deze tentoonstelling. Het is vooral gericht op huiseigenaren, projectontwikkelaars, architecten, planners, de installatiehandel en iedereen die betrokken is in de bouw en de exploitatie. 

 
Gebouwen zijn goed voor ongeveer 40 procent van het totale energieverbruik en spelen daardoor een grote rol in een nieuw energie-paradigma. Op Light + Building, 's werelds grootste vakbeurs voor verlichting en bouw-services-technologie, worden de mogelijkheden onthult van intelligente gebouwen. Meer dan 2.100 exposanten presenteren hun nieuwste producten voor verlichting, elektrotechniek en gebouwautomatisering, evenals software voor de bouw. In aanvulling op het uitgebreide spectrum van producten en diensten, is er een tentoonstelling met de titel “Buildings as power stations in the smart grid” waar wordt laten zien gebouwen energie genereren, opslaan, distribueren en gebruiken. In het bijzonder zal de expositie tonen hoe toekomstgerichte energiehuishouding werkt. 
 
De Europese Unie - strengste energie-standaard bevordert de energie-efficiënte gebouwen.De drijvende kracht achter een nieuw energiebeleid komt van de Europese Unie met haar Europese Building Performance Directive (EBPD), een nul-energie-norm voor nieuwe gebouwen in 2021 voorschrijft. In Duitsland, de Renewable Energy Law (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) en de bijbehorende wet voor verwarming (EEWärmeG) bevorderen opwekking van energie op een gedecentraliseerde basis. Het is alleen mogelijk om sluiting van kerncentrales te compenseren door middel van gedecentraliseerde, regeneratieve opwekking van elektriciteit. Deze bronnen van energie fluctueren en derhalve is er behoefte aan een bepaalde opslagcapaciteit om de stroomvoorziening te allen tijde te garanderen. En gebouwen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Om dit doel te bereiken, moeten gebouwen aanzienlijk efficiënter geworden en een groter deel van de energie produceren die ze nodig hebben in plaats van afhankelijk te zijn van grote, centrale elektriciteitscentrales. 
 
Dit betekent dat gebouwen moeten worden uitgerust met hun eigen energiegeneratoren, kasten, managementsystemen en beschermende technologie. Daarnaast moeten energieverbruikende apparatuur en de netwerken zo gekoppeld worden dat de smart grid weet waar en hoeveel vermogen er nodig is, maar ook hoeveel kan worden gegenereerd, zodat het vraag en aanbod op regionale basis kan harmoniseren met andere power users en leveranciers. 
 
Op de tentoonstelling toont een gebouw met fotovoltaïsche en wind-energie systemen, een dak ontworpen om er op te kunnen lopen en een tankstation voor elektrische auto's. De installaties, waarvan sommige echt werkend worden getoond, maken gebruik van producten en componenten zoals fotovoltaïsche en windenergie, warmte en elektriciteit, brandstofcellen en opslagtechnologie, alle soorten opslagmethoden, omvormers, meters , schakel-en beschermende modules, installatietechniek waaronder netwerken en integratie, maar ook visualisatie en operationele eenheden. Software berekent en bepaalt wanneer de verschillende systemen moeten functioneren voor maximale, economische efficiëntie en waar de geproduceerde energie gebruikt of verkocht moet worden.

Ook interessant