Zoeken
Menu

Kennisontwikkeling en herkenning zijn cruciale factoren voor het bedrijfsleven in het algemeen en voor de industrie in het bijzonder.

Het onafhankelijke vaktijdschrift Automatie | PMA voldoet al meer dan vijftig jaar aan die behoefte van know-how en relevante vakinformatie, en wordt naar volle tevredenheid gelezen door 47.000 dmu’s die zich met name bezighouden met de integratie, het ontwerp, de installatie, het onderhoud, het gebruik en de in- en verkoop van automatiseringssystemen en instrumentatie voor de procesindustrie, productie-industrie en machinebouw.

> lees verder

Ook interessant