Zoeken
Menu
Veilig zonnepanelen plaatsen Foto: Shutterstock

Het lijkt op het eerst gezicht misschien of zonnepanelen eenvoudig op het dak te monteren – of zelfs te plakken – zijn, maar niets is minder waar. Er komt nog heel wat bij kijken wil je zonnepanelen op een veilige manier installeren.

Zonnepanelen worden door middel van gelijkstroom (DC) kabels op een omvormer aangesloten. Op basis van het vermogen dat door de kabels loopt en de lengte van de bekabeling, wordt vervolgens de juiste kabeldikte berekend. Gangbare DC-kabeldiameters zijn 2,5 mm², 4 mm², en 6 mm². Dikkere kabels zijn altijd beter, maar ook duurder. Het is slim om voor de omvormer een plaats te kiezen binnen 15 meter van de zonnepanelen. De verliezen over de bekabeling blijven dan altijd onder de 2%.

Voorbereiding

Het is verstandig om voor het plaatsen van de zonnepanelen alvast na te denken over hoe u de bekabeling van de zonnepanelen aansluit op de omvormer. Hierdoor kan u tijdens de montage de zonnepanelen op de juiste manier aansluiten. Tijdens de voorbereiding moet u de volgende aandachtspunten ook niet vergeten:

 • Zonnepanelen dienen in serie (oftewel een string) te worden geschakeld met de DC bekabeling.
 • U weet hoeveel strings u dient te maken om de omvormer goed te laten werken en uit hoeveel panelen iedere string mag bestaan.
 • De omvormer heeft een of meerdere MPP trackers* (Maximum Power Point, punt van het maximale vermogen) De MPP tracker is een regelaar voor de omvormer.
 • Het aantal aansluitingen op een omvormer zegt niets over het aantal MPP trackers.

De aansluiting

Aan ieder standaard zonnepaneel zitten 2 doorluskabels van 1 meter met een voor- gemonteerde MC4 stekker. Op het dak kunnen de zonnepanelen in een string op maar één manier worden aangesloten:

 • Sluit de kabel met “het mannetje” telkens aan op de kabel van het volgende paneel, waar “het vrouwtje” aan zit.
 • Gebruik waar nodig verlengkabels om naar een volgende rij zonnepanelen te gaan.
 • Leg de lange stringkabel van de omvormer naar het eerste en het laatste paneel in de string op het dak. Sluit de stringkabel pas aan als alle stekkers aan de stringkabel zitten.
 • De stringkabel die over is kan opgerold vastgemaakt worden onder het laatste zonnepaneel op het dak. Het verlies over de stringkabel is nihil, het is niet nodig deze in te korten.

Gevaarlijk hoge spanning 

Bij sommige omvormers worden de stekkers voor de omvormer los meegeleverd. Deze stekkers kunt u zonder gereedschap op de kabel monteren. Sluit de stringkabels nog niet aan op het dak. Monteer de stekkers op de stringkabels direct na het doorvoeren van de stringkabel door het dak. Zodra alle panelen in de string zijn aangesloten op de stringkabels staat er hoge spanning op de stringkabels. 

Nazorg: zonnepanelen testen

Na het plaatsen van zonnepanelen is het belangrijk om direct de elektrische veiligheid van de DC-stringen te (laten) inspecteren. Dit voorkomt onnodige extra service achteraf en een optimaal veilig opgeleverde opdracht. Het wordt aangeraden om de inspectie aan de hand van metingen volgens NEN 1010 en NEN-EN-IEC 62446 uit te voeren: 

 • Meting van alle AC circuits volgens NEN 1010 Deel 6 (Internationale basis)
 • Aan de DC kant de meting van de weerstand van de beschermingsleiding of potentiaalvereffening, indien toegepast
 • Isolatieweerstand van de DC circuits
 • Polariteit test van de DC bekabeling
 • Open klemspanning per string
 • Kortsluitstroom per string
 • Functionele tests zoals het wegvallen van spanning.

Met deze metingen is vooral de elektrische veiligheid getest. Voor uw klant is ook het rendement van belang. Door het meten van de I-V curve is er met zekerheid te zeggen dat het systeem oplevert wat de databladen beloven. Door de bekabeling (AC en DC) te controleren of impedanties niet te hoog zijn, kunnen onnodige verliezen worden voorkomen. 

Sonnyboy omvormer

Draka kabels

Zwevende nul

Ook interessant