Zoeken
Menu
TenneT breidt internationale stroomhandel uit Foto: Shutterstock

TenneT gaat de elektriciteitsverbinding tussen Meeden (Nederland) en Diele (Duitsland) fors uitbreiden. Deze week kreeg de geplande uitbreiding officieel groen licht. Dit betekent dat Nederland meer goedkope en duurzame elektriciteit vanuit Duitsland kan importeren.

TenneT is zowel aan de Duitse als de Nederlandse kant van de verbinding verantwoordelijk voor het netbeheer. Dit heeft volgens de netbeheerder in positieve zin bijgedragen aan de uitbreiding van de capaciteit.

De Nederlandse netbeheerder verwacht dat er aan het einde van 2019 ongeveer 300 MW extra capaciteit beschikbaar is. In een later stadium kan dit zelfs uitgebreid worden naar 500 MW.

Internationale stroomhandel

TenneT houdt zich in steeds grotere mate bezig met grensoverschrijdende stroomhandel. Eerder kondigde de netbeheerder al de aanleg van een nieuwe interconnecter tussen Nederland en Duitsland aan. De aanleg van deze interconnector, tussen Doetinchem en Wesel, is inmiddels van start gegaan. Daarnaast gaat TenneT dit najaar van start met de aanleg van een onderzeese COBRA-kabel, die voor een stroomverbinding tussen Nederland en Denemarken zal zorgen.

Dergelijke internationale stroomverbindingen zorgen ervoor dat er meer stroom tussen landen kan worden verhandeld. Voor Nederland betekent dit dat de elektriciteitsprijzen gedrukt worden. Dat biedt voordelen voor bijvoorbeeld de consument of industrieën die veel elektriciteit verbruiken.

Ook interessant