Zoeken
Menu

De ontwikkeling van een gelijkstroomnet in Lelystad wordt definitief doorgezet. Gebiedsontwikkelaar OMALA, Lelystad Airport en netbeheerder Alliander zien voldoende potentie om het bedrijventerrein Airport Garden City bij Lelystad Airport te voorzien van een duurzame elektrische gelijkspannings-infrastructuur.

Het ziet ernaar uit dat Airport Garden City het eerste gelijkspanningsnet krijgt. “Op dit moment kan ik weinig vertellen over schaalgrootte of fasering”, vertelt Dennis Meerburg van OMALA. “Maar de verkennende gesprekken met vele partijen hebben uitgewezen dat de aanleg succesvol kan zijn. We gaan door en presenteren begin volgend jaar ons plan.”

De verwachting is dat Lelystad Airport de komende jaren sterk groeit en daarmee ook het bedrijventerrein. Gelijkspanning kan een belangrijke rol spelen in een duurzame energievoorziening. Bijvoorbeeld bij faciliteiten voor elektrische auto’s, openbare verlichting en verlichting van de start- en landingsbaan met ledverlichting.

Historisch

In Europa is wisselspanning van oudsher de standaard in elektriciteitstransport. Dit is historisch zo gegroeid. Maar zowel aan de energie-opwekkende kant als aan de verbruikskant is gelijkspanning steeds meer in beeld. Zonnepalen en laadpalen voor elektrische auto’s zijn gebaseerd op gelijkstroom. Computers en ledlampen, de belangrijkste energiegebruikers op een kantoor, draaien eveneens op gelijkstroom.

Naar schatting werkt zo’n  80 tot 85 procent van alle elektrische apparaten in huis in feite op gelijkspanning. Het omzetten van wissel- naar gelijkspanning levert veel energieverlies op. Met een laagspanningsnet op gelijkstroom is dat niet nodig en dat levert een grote energiewinst op. Met gelijkspanning gaat het rendement van duurzame energiebronnen als zon en fuel cells aanzienlijk omhoog, zijn minder elektrische componenten nodig in het net en wordt fors bespaard op kostbare koperen kabels.

“Airport Garden City moet over twintig jaar ook nog aantrekkelijk zijn en die gedachte willen we zoveel mogelijk meenemen in de ontwikkeling. Het aanleggen van een gelijkspanningsnet past daar perfect bij. Een paar jaar geleden was de gelijkspannings-case maar bij een enkeling bekend. Nu hebben we al gesprekken met een bedrijf dat zichzelf spontaan gemeld heeft vanwege de gelijkspanningsmogelijkheden.”

Pilots

Er wordt inmiddels volop uitgetest in verschillende succesvolle pilots, onder andere in de tuinbouwsector. Grote leveranciers van elektrische componenten als Siemens, ABB en Philips zien inmiddels de potentie. Dat ook netbeheerders mee willen denken is deels eigenbelang. Het zal steeds vaker voorkomen dat er in een gebied zowel gelijkspannings-aanbod is - bijvoorbeeld van zonnepanelen - als gelijkspanningsvraag, voor ledverlichting, warmtepompen en snelladers.  Voor een stabiele en betrouwbare infrastructuur is het logisch dat een verbinding wordt gemaakt met het traditionele wisselspanningsnet. Er zijn nog wel wat hindernissen te nemen. Zo moet er nog wet- en regelgeving komen voor gelijkstroom in netten. 

Ook interessant