Zoeken
Menu
ABB breidt aanbod installatiekasten fors uit Foto: Shutterstock

De vraag naar installatiekasten met een 4-polige hoofdschakelaar neemt toe. ABB speelt hierop in en heeft haar aanbod van installatiekasten fors uitgebreid. Het gaat om 100 nieuwe types, voorzien van een 4-polige hoofdschakelaar, met twee of drie 2-polige aardlekschakelaars.

Conform NEN1010 moeten installaties worden opgedeeld in meerdere stroomketens. Daarbij is voorgeschreven dat de afgaande groepen over minimaal twee aardlekschakelaars worden verdeeld. Dit wordt in de dagelijkse installatiepraktijk vaak opgevat als maximaal over twee aardlekschakelaars. Inspelend op de groeiende vraag komt ABB nu met installatiekasten met een 4-polige hoofdschakelaar en slechts twee keer een 2-polige aardlekschakelaar. De installateur blijft daarbij zelf verantwoordelijk voor het correct aansluiten en het voldoen aan de aansluitwaarden.

Installatiekasten

Binnen het nieuwe assortiment zijn er varianten beschikbaar met twee maal een tweepolige aardlekschakelaar en een directe distributie- of kookgroep achter de hoofdschakelaar. Hierbij worden alle drie de fasen gebruikt en het verdient dan ook aanbeveling om op wijkniveau de fasen per woning te verschuiven. Dat voorkomt problemen zoals stroomuitval in de wijk, wanneer PV-installaties op dezelfde fase zijn aangesloten.

De kookgroepen zijn ook leverbaar als 4-polige Comfomaat, die direct achter de hoofdschakelaar wordt geplaatst. Om herkenbaarheid voor de installateur te waarborgen, laat het typenummer nu direct zien waar componenten in de kast zijn geplaatst en hoe de groepenkast is opgebouwd.

Componenten met een F of K achter -22(2) zitten op het Busboard® achter de aardlekschakelaar. Met een C of D achter H44 weet de installateur dat dit directe groepen zijn. Om verwarring te voorkomen, blijft de T in bestaande kasten met drie aardlekschakelaars achter de -222T staan. Nieuw ontwikkelde types kasten krijgen wel een plaatsing achter de hoofdschakelaar +H44T. Verder bestaat de mogelijkheid om een installatie-automaat als distributie- of kookgroep te plaatsen.

Ook interessant