Zoeken
Menu
Whitepaper: verschillende eisen voor energiemeting in gebouwen en woningen

De bron van elektrische energie is tegenwoordig nog in grote mate fossiele brandstof. Helaas leidt veelvuldig gebruik van deze brandstoffen tot een hoge CO2-uitstoot en raken ze langzaam op. De vraag om de energieopwekking te verduurzamen en het energieverbruik te reduceren wordt steeds groter. Ook worden er steeds meer eisen gesteld aan duurzaamheid en energieprestaties van gebouwen en woningen.

Om aan te kunnen tonen dat een gebouw aan deze eisen voldoet, is een energiemeting meestal noodzakelijk. Door meer inzicht te hebben in het gebruik kunnen er sneller en efficiënter maatregelen genomen worden om het verbruik te reduceren. Energiemeting levert daarnaast energiebesparingen en financiële voordelen op. Tot slot kan het meten van energie worden ingezet als bewakingsmiddel om bijvoorbeeld boetes te vermijden en apparatuur te beschermen.

Schneider Electric publiceerde onlangs een whitepaper over energiemeting en de daarbij horende meeteisen. Hieronder lichten we er twee toe:

Fundamentele meeteisen

Wanneer er behoefte is aan inzicht maar er geen specifieke eisen worden gesteld aan de meetfunctie of meeteis, kunnen fundamentele meters ingezet worden. Fundamentele meeteigenschappen leggen een solide basis en bieden voldoende functionaliteiten om inzicht te geven in de installaties. Apparaten met geïntegreerde meeteigenschappen en apparaten die bijvoorbeeld een meetmogelijkheden faciliteren op niet ‘connected’ apparaten/locaties hebben fundamentele meeteigenschappen. Het plaatsen van dit soort metingen op delen van een installatie die worden gesteld door BREEAM of LEED is een voorbeeld waarbij fundamentele meeteisen toegepast worden. De IEC61557-12 is een belangrijke standaard die voor fundamentele meeteisen voor energiemeet- en bewakingsapparatuur (PMD) geldt als het gaat om metingen. Deze standaard stelt naast energie-eisen voor ook alle andere belangrijke elektrische grootheden binnen elektrische distributiesystemen.

Gespecialiseerde meeteisen

Veel energiemeters kunnen ook gespecialiseerde meeteisen hebben. In sommige gevallen worden er dan ook specifieke eisen volgens richtlijnen/regelgeving gevraagd. Hieronder twee voorbeelden.

  • MID; De Measuring Instrument Directive is van toepassing bij het doorbelasten van het energieverbruik naar derden (btw). In Nederland is de MID voor elektrameters (MI003) lokaal opgenomen in de Metrologiewet en geldig op alle installaties tot 3x80A waarbij direct gemeten (zonder gebruik van stroomtransformators) wordt. Een meter die voldoet aan de MID kan worden herkend aan de CE-markering en de MID-keur met ook een gekeurde instantie EN50160.
  • EN50160; Als er verstoringen aan het elektriciteitsnet zijn, kan het gevolgen hebben op de bedrijfsvoering van een organisatie. De eisen van de spanningskwaliteit zijn vastgesteld in de EN50160. Deze norm beschrijft de limieten of waarden voor spanningskarakteristieken waarbinnen deze naar verwachting blijven op elke aansluiting in openbare elektriciteitsnetten. Dit omvat onder andere limieten en waarden op:
  1. Spanningsdalingen/ spanningspieken
  2. Onderbrekingen
  3. Onbalans
  4. Flicker

De Nederlandse Netcode refereert naar deze norm.

Het kan voorkomen dat er zowel fundamentele als gespecialiseerde meeteisen worden gesteld. Er zijn apparaten, zoals een los meetinstrument of een beveiligingsautomaat, die je kunt toepassen voor beide meeteisen. Door goed te kijken naar die eisen en de locatie waar het meten plaatsvindt, kun je een goede keuze maken.

Ook interessant