Zoeken
Menu
Alliander installeert gelijkstroomstation in Lelystad Foto: Shutterstock

Netwerkbedrijf Alliander heeft onlangs in Lelystad het eerste publieke gelijkstroomstation van Europa geïnstalleerd. Duurzame energievoorzieningen zoals warmtepompen en zonnepanelen werken al op gelijkstroom.

Doorgaans wordt deze gelijkstroom omgezet in wisselstroom om het in te kunnen voeden op het stroomnet. Door deze voorzieningen rechtstreeks aan te sluiten op een gelijkstroomnet kan energie worden bespaard die verloren gaat bij het omzetten en kan efficiencywinst worden geboekt.

Het nieuwe gelijkstroomstation vormt het hart van het toekomstige gelijkstroomnet op het Lelystad Airport Businesspark en het nieuwe Lelystad Airport. Met dit net wil Alliander onderzoeken in hoeverre een publiek gelijkstroomnet een aanvulling kan bieden op het reguliere wisselstroomnet en welke rol dit kan spelen in de overgang naar een duurzame energievoorziening

Pilot

De oplevering van het gelijkstroomstation betreft de eerste concrete stap van een pilot die in oktober 2016 begon. Het station gaat aangesloten bedrijven een efficiënte stroomvoorziening bieden voor hun bedrijfsinstallaties en -toepassingen, die op gelijkstroom werken. Daarnaast kunnen de aangesloten bedrijven stroom opwekken en delen zonder tussenkomst van het reguliere wisselstroomnet. Tijdens de pilot wordt onderzoek gedaan naar de techniek, de werking, de veiligheid en de verwachte besparingen van gelijkstroom. Ook wordt onderzocht hoe lokale netbalancering eruit ziet als klanten zelf stroom opwekken, gebruiken en delen.

Volgens Ingrid Thijssen, interim CEO van Alliander, zijn innovaties en pilots als deze zijn de sleutel naar de duurzame energievoorziening van de toekomst. 'De aanleg van dit publieke gelijkstroomnet moet niet alleen ons, maar ook vele marktpartijen nieuwe ervaringen en inzichten bieden die van grote waarde kunnen zijn voor de overgang naar een meer duurzame energievoorziening.'

Kennisontwikkeling over gelijkstroom

De verwachting is dat de vraag van klantzijde naar gelijkstroom groeit, omdat de meeste bedrijfstoepassingen al op gelijkstroom werken. En ook openbare LED-verlichting, zonnepanelen, batterijen en laadpalen werken op gelijkstroom. De verwachting over marktvragen, bijvoorbeeld over verwachte spanningsniveaus en stroomkwaliteit voor producten is minder omlijnd. Want ook voor installateurs, bouwers, producenten en leveranciers van installaties en apparaten op bedrijfs- en huishoudelijk niveau is een gelijkstroomnet een nieuwe ontwikkeling.

Een voorbeeld is het Circulair Paviljoen van ABN-AMRO aan de Amsterdamse Zuidas dat van een gelijkstroominstallatie is voorzien. Overal in het Circulair Paviljoen zijn USB-C stopcontacten geïnstalleerd. De apparatuur van de gebruikers zoals laptops en smartphones wordt hiermee direct – dus zonder tussenkomst van een adapter – gevoed. Ook de zonnepanelen op het dak geven de stroom direct aan de 350 Vdc- gelijkspanningsinstallatie.  In Eindhoven heeft Volker Wessels een appartementencomplex opgeleverd dat eveneens volledig voorzien is van een gelijkspanningsinstallatie.

 

Ook interessant