Zoeken
Menu
Windparken op zee bemoeilijken aanleg onderzeekabels Bron: Stratix, Beeld: Shutterstock.com

Adviesbureau Stratix heeft, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijkrelaties, onderzoek gedaan naar internationale dataconnectiviteit over zee. Belangrijke uitkomst van de quick scan was de behoefte aan een gremium voor de coördinatie van de drukte op de Noordzee. Met name windmolens nemen veel ruimte in.

Sinds het begin van deze eeuw zijn er geen nieuwe majeure zeekabels meer aangeland in Nederland. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijkrelaties wil weten of dit een strategisch probleem zou kunnen gaan vormen, gezien de leidende rol van Nederland in de digitale economie. Stratix onderzocht in dit kader de levensduur van de kabels, de gevolgen van een Brexit, de industrialisering van de Noordzee en de veranderende markt.

Behoefte aan internationale coördinatie

De Noordzee is één van de drukst bevaren en beviste zeeën in de wereld. Het aanleggen van oceaankabels is complex vanwege de vele kabelkruisingen met andere zeekabels en infrastructuur. Met de toenemende industrialisering op en in de Noordzee, neemt de hoeveelheid infrastructuur op de Noordzee namelijk ook toe. De belangrijkste op dit moment zijn de windmolenparken, maar ook bijvoorbeeld gaspijpleidingen en elektriciteitskabels nemen veel ruimte in.

De belangrijkste bevinding van de quick scan is dan ook een toenemend coördinatieprobleem op de Noordzee. De industrialisatie van de Noordzee en de vraag naar windmolenparken bemoeilijken de aanleg van zeekabels. Stratix adviseert plancorridors of coördinatiegremia om de “infrastructurele drukte op de Noordzee” beter beheersbaar te maken. De huidige regels rondom planning en coördinatie stammen nu nog uit de 19e eeuw. Een adviescollege zou de situatie kunnen verbeteren. Gezien de omvang en de locatie op de Noordzee van het Nederlandse deel van het Continentaal Plat lijkt een leidende rol voor Nederland daarbij raadzaam, zeggen de onderzoekers.

Voldoende capaciteit

Uit het onderzoek is dat er afdoende zeekabel capaciteit naar en rond Nederland ligt. Marktpartijen verwachten dan ook geen tekort, ook niet op lange termijn. Nieuwe kabels tussen de VS en Europa zijn ook toegankelijk vanuit Nederland, zoals de nieuwe Tennet-kabel naar Denemarken. Toch is een internationaal bestuurlijk orgaan wenselijk. Zo is er bijvoorbeeld geklaagd door onder andere British Telecom (BT) over een beslissing van Rijkswaterstaat om de ‘vrije corridor’ rondom één van BT’s kabels te versmallen om zo meer ruimte te maken voor andere infrastructuur.

Brexit geen issue

Vrijwel alle kabels die nu in Nederland aankomen, hebben een verbinding met het Verenigd Koninkrijk. Brexit lijkt echter geen issue te gaan vormen voor zeekabel aanleg. Er wordt hoogstens indirecte invloed verwacht bij het eventuele verplaatsen van datacenters naar het continent. Tot slot is men wel bezig met onderzoek naar nieuwe innovaties op het gebied van zeekabel, maar forse technische innovatiesprongen, die nieuwe zeekabelontwerpen noodzakelijk maken, spelen op korte termijn nog geen rol.

Meer lezen? Download de gehele quick scan. 

Ook interessant