Zoeken
Menu
Nieuwe regels voor kabels bijna van kracht Foto: Shutterstock

De nieuwe Europese CPR brandclassificaties voor gebouw gebonden bekabeling staan voor de deur. Deze nieuwe classificaties, die per 1 juli ingaan, zijn een verplichting en hebben gevolgen voor de installateurs die met kabels werken. Installateurs moeten kunnen aantonen dat per geïnstalleerde kabel aan de CPR classificatie is voldaan.

Sinds 1 juli 2016 is er een overgangsregeling voor CE-markering voor brandveiligheidsklassen voor kabels die in gebouwen worden gebruikt. Per 1 juli van 2017 gaan de regels in. De Europese norm EN 50575, en de daarbij behorende risicoanalyse volgens de Nederlandse norm NEN 8012, worden vanaf dan een verplichting.

De Fedet is nauw betrokken met deze aanpassingen van de kabelwetgeving en heeft inmiddels een lijst met veel gestelde vragen opgesteld.

Installateurs opgelet

Als op 1 juli 2017 de nieuwe regels verplicht worden, mogen kabelfabrikanten geen kabels meer produceren zonder et bijhorend DOP-certificaat. Installateurs mogen hun bestaande assortiment nog wel wegwerken ook als deze niet aan de nieuwe regels voldoen. Dit mag om te voorkomen dat er tekorten ontstaan en om overtollig afval te vermijden. Tot die datum mogen niet CPR-geclassificeerde kabels en wel geclassificeerde door elkaar worden gebruikt. De nieuwe regels gelden voor gebouwbekabeling. Als na 1 juli 2017 een bestaande installatie wordt uitgebreid, mogen alleen gecertificeerde kabels worden gebruikt.

Verantwoordelijkheid voor kabelproducent

De kabelproducenten hebben verantwoordelijkheid om kabels op de markt te brengen die aan de eisen voldoen. Zij moeten aantonen dat de kabels getest zijn volgens de brand- en testmethode die de nieuwe EN 50575-norm voorschrijft. Onafhankelijke instanties kijken hier op toe. Voldoet de kabel hieraan, dan wordt dit vastgelegd in een zogenaamde Declaration of Performance (DoP), een certificaat met een traceerbaar nummer dat bij elk type kabel hoort.

Digitaal informatie ontsluiten

Om het werk voor de installateur – en ook de groothandel – zoveel mogelijk te beperken, is in de sector afgesproken dat alle DoP’s digitaal beschikbaar worden gesteld. Via het DoP-nummer kan de installateur de prestatieverklaring van de producent downloaden. Deze verklaringen blijven minimaal 10 jaar beschikbaar. Kabelproducenten zijn verplicht om de CE-markering op de kabels te printen, maar het staat ze vrij om het DoP-nummer op de kabelmarkering toe te voegen. De bewijslast voor de installateur luistert nauw. Ook als installateurs onbewust kabels toepassen die CE-gemarkeerd lijken maar waarvoor er geen DoP-certificaat beschikbaar is, overtreden ze de wet.

Ook interessant