Zoeken
Menu
Milieubesparende kabel zorgt voor minimaal 13.000 ton CO2-reductie Bron: Prysmian

De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Wateringen kan 13.000 ton CO2 besparen. TenneT neemt het laatste deel van de Randstad 380 kV ring binnenkort in gebruik. De enorme CO2-reductie is mogelijk door toepassing van een elektriciteitskabel van Prysmian met een grotere geleider dan functioneel noodzakelijk.

Technologische innovatie kan de energietransitie versnellen. Dat bewijst het 80 km lange hoogspanningsnet Randstad 380 kV. In het grootste project van TenneT op land is 133 km elektriciteitskabel van Prysmian toegepast. Om de netverliezen op het lange tracé te beperken, heeft Prysmian Group kabels met een grotere geleider voorgesteld (2.500 mm2 in plaats van 1.600 mm2). Hiermee vallen de Total Cost of Ownership voor de netbeheerder gunstiger uit en worden de elektrische verliezen en CO2-uitstoot 37% minder. Dat levert over een periode van 40 jaar bij 50% netbelasting al 13.000 ton CO2-reductie op. “Dit project illustreert hoe je met behulp van technologie kansen op het gebied van energie en klimaat goed kunt benutten”, aldus Rob van Veen, Vice-President Energie & Infra bij Prysmian Group. De toegepaste kabel is onderdeel van een speciaal ontwikkelingsprogramma van Prysmian Group om een hele lijn kabels met grote of lage weerstand geleiders aan te bieden.

Klimaatroute technologische industrie 

Prysmian Group was op 3 juni gastheer voor FME-leden en het ministerie van EZK. Tijdens de bijeenkomst werd de Klimaatroutekaart 2030 en de Klimaatkansenkaart voor de technologische industrie gelanceerd. “Als grootste kabelfabrikant ter wereld hebben wij voor de energietransitie een verantwoordelijkheid naar de hele keten”, vindt Van Veen. FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, wil met de rapporten laten zien dat de Nederlandse technologische en metallurgische industrie zich serieus committeren aan de doelstellingen uit het Regeerakkoord en Klimaatakkoord. Beide sectoren zijn met 20% respectievelijk 30% CO2-reductie ten opzichte van peiljaar 1990 goed op weg, maar er is nog veel nodig én mogelijk. FME wil de CO2-uitstoot tot 2030 met 49% verminderen. Van Veen: “Als collectief zullen wij daarin slagen.” 

Ook interessant