Zoeken
Menu
Kabels worden steeds slimmer Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Visual Hunt

Veel dingen in ieders dagelijkse omgeving zijn in de loop van de jaren slim of smart geworden, zoals thermostaten, verlichting, audioapparatuur en elektriciteitsmeters. Ook in de industrie rukt smart en slim op. Vooral slimme kabels hebben potentie.

De residentiele en de industriële omgeving verschillen flink van elkaar. Over het algemeen is het geen ramp als ergens een tv of een koelkast uitvalt. Maar in de industrie kan een storing verstrekkende gevolgen hebben, en daarom doen bedrijven er alles aan om hun installaties aan de gang te houden. Daarbij is het in de eerste plaats belangrijk dat de machines zelf robuust en van hoge kwaliteit zijn.

Focus

Direct daarna ligt de focus op onderhoud. Dat is vaak een periodieke standaardcheck, en natuurlijk wordt er onderhoud gepleegd als er problemen zijn. Tegenwoordig is het ook mogelijk om voorspellend onderhoud te doen. Daarbij zorgen sensoren ervoor dat allerlei indicatoren gemonitord worden. Door meetgegevens te analyseren kan worden ingeschat wanneer en welk soort onderhoud er nodig is. Maar ook in de ontwikkeling van energie- en datakabels is zekerheid het speerpunt. Slimme kabels kunnen de betrouwbaarheid van een installatie verhogen. In laboratoria worden nieuwe soorten kabels aan allerlei testen onderworpen. Die testresultaten maken duidelijk hoe het slijtageproces van de kabel zal verlopen. En door de meetgegevens te vergelijken met de oudere data, is het mogelijk om vrij nauwkeurig de levensduur van een kabel vast te stellen.

Sensoren

Kabels kunnen op verschillende manieren ‘slim’ gemaakt worden. Door aan een kabel een sensor te koppelen die steeds een aantal factoren meet en deze vergelijkt met eerdere meetdata, kunnen overschrijdingen van de parameters vastgesteld worden. Dat geeft een indicatie van de levensduur. Worden er hoge eisen aan kabels gesteld, dan kan slijtage worden vertraagd door een mantel van twee lagen om te draden heen te leggen. Is slijtage aan de buitenste laag te zien, dan wil dat zeggen dat de kabel minder van kwaliteit wordt en aan vervanging toe is. Een mantel kan preventief verstevigd worden door extra grondstoffen in te verwerken, zodat bijvoorbeeld micro-organismen minder kans krijgen om de kabel aan te tasten. In de voedings- en farmaceutische industrie is dat een waardevolle toepassing.  Een laatste optie om te checken of kabels in goede staat zijn, is het meten van de kabelweerstand. Stel een limietwaarde in, dan is het duidelijk wanneer de kabel aan vervanging toe is. Weerstand is één indicator; ook de datatransmissie-rate, de responstijd, geluid, of energieverbruik.

Ondergronds

Onder andere voor ondergrondse middenspanningskabels is onderhoud en een eventuele reparatie duur en logistiek ingewikkeld. Bij dergelijke kabels is het extra belangrijk om te kunnen aflezen of de kwaliteit nog goed is. Worden kabels vervangen voordat ze echt kapot gaan, dan kan een installatie of voorziening zonder onderbreking blijven functioneren. Om schade aan een ondergrondse kabel vast te kunnen stellen, is kabelbewaking een goede techniek. Kabels die onder de grond liggen kunnen om verschillende redenen beschadigd raken. Bij graafwerkzaamheden kan een kabel geraakt worden, wortels van bomen, knaagdieren of verzakkingen kunnen de oorzaak zijn. Met sensortechnologie kunnen de kleine signaaltjes van beschadigde kabels worden opgevangen. Dat gebeurt in twee stations die binnenkomende pulsen registreren. Het verschil in het exacte moment van de ontvangst van de pulsen in de twee stations is een indicator van de locatie van het defect. Dat is heel waardevol, want bij ondergrondse middenspanningskabels gaat het vaak om lengtes van een flink aantal kilometers. Hoe beter kan worden vastgesteld waar het probleem zit, hoe minder graafbewegingen nodig zijn, en hoe sneller en goedkoper de herstelwerkzaamheden dus zijn.

Ook interessant