Zoeken
Menu
Kabelberekening: tips en apps Foto: Shutterstock - Tekst: Marion de Graaff

In de elektrotechniek geldt: geen installatie zonder kabels. Maar welke kabel is geschikt voor welke klus? Er zijn zoveel soorten, zoveel maten. En dan zijn er ook nog normen waar de bekabeling aan moet voldoen… Gelukkig zijn er allerlei hulpmiddelen om snel een goede kabelberekening te kunnen maken.

Een verkeerde kabel op een verkeerde plek kan grote problemen geven, zoals oververhitting of zelfs brand. Het is dus heel belangrijk om bij een klus of project de goede voedings- en installatiekabels te kiezen. De wettelijke norm NEN1010 schrijft voor waaraan elektrische installaties moeten voldoen. De NEN1010 is in het Bouwbesluit opgenomen.  De tabellen van de NEN1010 zijn dan ook leidend bij het berekenen van de aderdoorsnede van kabels.

Verkort of uitgebreid

Drie criteria zijn belangrijk bij het kiezen van de juiste diameter kabel. Dat zijn de belastingsstroom, het spanningsverlies en de maximale lengte van de kabel. Daarnaast zijn er nog tal van basisgegevens nodig om tot een goede kabelberekening te komen. Op de site van grondkabels.nl kan de installateur kiezen voor een verkorte of een uitgebreide versie van de kabelberekening. Bij de verkorte variant gaat het om maar drie waarden: het type kabel (grond- of installatiekabel), de ontwerpstroom en de benodigde kabellengte. Op basis van deze drie variabelen rolt er een advies uit.

Groen Alternatief

Naast het feit dat er wettelijke regels zijn aan de technische specificaties, kan in veel gevallen ook worden gekozen voor een ‘groen’ alternatief. Onder andere Draka geeft zo’n Eco-Advies. Na de standaard kabelberekening kan de installateur laten uitrekenen of er een economisch en ecologisch duurzame variant op de voorgestelde bekabeling is. Daarin worden zowel bedrijfseconomische als milieuaspecten meegenomen. Het advies geeft vervolgens in detail aan wat – naast de kosten voor de materialen – de besparingen zijn, uitgedrukt in CO2-uitstoot, KWH en geld.

Apps voor kabelberekening

  • Dynamic app (Cable Partners)
  • Kabulator (Draka)
  • Laagspanning, Middenspanning, Scheepskabels (TKF)

Software voor kabelberekening

  • Kabel++ (Sandker Elektrosoftware)
  • NEN1010-kabelberekening (C-Services Holland)
  • Ecodial (Schneider Electric)
  • IntElec (IntElec)

Cursus kabelberekening

Apps en softwareprogramma’s kunnen dus uitkomst bieden bij het maken van een kabelberekening. Vooral bij de bekabeling van grote en complexe projecten is betrouwbare software onmisbaar. Toch is het goed om ook de basisprincipes van kabelberekening te kennen en toe te kunnen passen. Om die kennis op te doen, bieden onder andere Elektroraad, SOBA en IntElec een cursus kabelberekening aan. C-Services Holland geeft een gebruikerscursus voor het softwarepakket NEN1010-kabelberekening maar organiseert ook een algemene basiscursus. In alle cursussen komt zowel de theorie als de praktijk aan de orde en is oefenen een belangrijk onderdeel. Want een kabelberekening maken is vooral een kwestie van doen. Vervolgens kan de klant met alle belabelingmogelijkheden die er zijn gerust aan het werk! 

 

Ook interessant