Zoeken
Menu
CPR-certificering voor kabels zorgt voor andere manier van werken Foto: Shutterstock

Vanaf begin deze maand gelden er andere regels voor kabels. Zo moeten permanente installaties in bouwwerken voorzien zijn van nog CPR-gecertificeerde kabels. Draka speelt daar op in en heeft het afgelopen jaar al meerdere producten, voor zowel stroom als signaal- en datacommunicatie, op de markt gebracht die voldoen aan deze nieuwe eisen. Deze producten zijn geproduceerd naast het complete assortiment CPR-gecertificeerde kabels die Draka ook aanbiedt.

Installateurs kunnen/moeten nu voor elk brandrisico de juiste kabel gebruiken die voldoet aan de laatste eisen. De nieuwe regels zijn in het leven geroepen om meer duidelijkheid en transparantie te geven over de oorsprong van de kabels en de prestaties op het gebied van brandveiligheid. Er zijn verschillende klassen die door de CPR-certificering worden onderscheiden. De prestaties van de kabels worden daar mee duidelijk.

NEN 8012

In Nederland hebben we naast de CPR ook NEN 8012 die vier brandklassen onderscheidt. Daarbij worden ook aanvullende klassen gebruikt voor de kabelprestaties met betrekking tot zuurgraad, brandende deeltjes en rookontwikkeling. Door gebruik te maken van deze klassen kan de installateur inschatten of er een laag, middelgroot, groot of zeer groot brandrisico is.

Draka

Draka heeft een compleet assortiment CPR-gecertificeerde kabels die binnen de verschillende klassen vallen. Gebruikers weten bij het gebruik van deze kabels waar ze aan toe zijn. De nieuwe regels voor kabels zorgt er ook voor dat de kabels uitvoerig moeten worden getest. Dit gebeurt aan de hand van nieuwe testmethoden. De kabels krijgen na de test, die door onafhankelijke testlaboratoria wordt uitgevoerd, een certificering. Ook de verpakking of haspel moet voorzien zijn van een officiële CPR-label met een CE-markering. De fabrikant moet een officiële Declaration of Performance (DoP) beschikbaar te stellen. Als de fabrikant niet aan deze eisen voldoet, mag hij geen kabels verkopen. De installateur is verantwoordelijk voor het kiezen van de beste kabels. Hij of zij moet kunnen uitleggen waarom bepaalde kabels zijn gebruikt bij de installatie. De gebouweigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van het brandrisico conform het bouwbesluit en NEN 8012. Draka kan de professionals in de installatiebranche helpen bij hun keuze. Op die manier wordt er altijd gekozen voor de beste kabel.

Toezicht                               

Steekproefsgewijs zullen nationale en Europese instanties controleren of aan de eisen wordt voldaan. 

Ook interessant