Zoeken
Menu
Nieuwe checklist pv-installaties

De checklists oplevering pv-installaties en meting en beproeving pv-installaties zijn herzien. Voor deze twee checklists is één nieuwe in de plaats gekomen. Ook aan het Opnameformulier pv-installaties zijn aanpassingen gedaan. Dat meldt Techniek Nederland op zijn website.

De Werkgroep Techniek en Innovatie Zonne-energie van Techniek Nederland heeft de laatste maanden veel tijd en energie in gestoken om een zo helder en compleet mogelijk overzicht te krijgen van alle relevante controlepunten van de pv-installatie.

Het Opleverings- en controlerapport voor pv-installaties is een omvangrijk document geworden met daarbij een drietal bijlagen:

  • Meetstaat DC zijde
  • Bevindingen verdeelinrichting
  • Meetstaat AC zijde

Het rapport is een pdf die ingevuld kan worden en de bijlagen worden als Excell-document beschikbaar gesteld, zodat er meer kolommen kunnen worden toegevoegd indien de installatie dit vraagt.

De komende maanden gaat de werkgroep nog kijken of we het huidige formulier kunnen vereenvoudigen speciaal voor kleinere installaties.

Ook interessant