Zoeken
Menu
Liefde voor hoogspanningsmasten Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Michel van Giesbergen, HoogspanningsNet.com

Op zoek naar zoiets als ‘elektriciteit voor dummies’ bij gebrek aan een technische achtergrond, stuitte ik op een ‘st(r)oomcursus voor beginners’. Goede naam, dacht ik. Het bleek een onderdeel te zijn van de website van hoogspanningsnet.com.

De st(r)oomcursus geeft uitleg over de werking en de belangrijkste onderdelen van het elektriciteitsnet. De hoofdstukken zijn:
1 Wat is een elektriciteitsnet?
2 De basisprincipes van elektriciteit
3 Gelijkstroom, wisselstroom en driefasenstroom
4 Een getrapt netwerk van stroomkringen
5 Productie, belasting en de netbalans
6 De netbeheerder en zijn rol

De informatie is grondig en uitgebreid, en voorzien van grafieken, kaarten en foto’s. Maar het  leukste vond ik eigenlijk dat er overal linkjes staan naar subpagina’s. Dat leidt ook wel een beetje af: onderaan klikte ik op de link ‘hoogspanningsstations’. Daarna kwam ik met de cursus niet verder. De site bleek oneindig groot, ik kwam van het ene in het andere onderwerp terecht, dat dan vervolgens even grondig en uitgebreid was uitgewerkt. Ik was gefascineerd, bleef hangen en bladerde door een eindeloze hoeveelheid pagina’s over hoogspanning. Netkaarten, zowel up-to-date als historisch, netschema’s, foto’s van allerlei soorten masten, verslagen van excursies, beschrijvingen van typen en vormen hoogspanningsmasten, veel technische informatie, maar ook een funpagina met opdrukken voor T-shirts: het is echt te veel om allemaal op te noemen. 

Trends 

Al surfend kwam ik via het menu hoogspanning op het submenu hoogspanning in de toekomst, en daaronder vond ik een overzicht van trends op het gebied van de toekomstige energiemarkt. Dat is een onderwerp dat iedereen in de installatietechniek met grote interesse volgt. 

HoogspanningsNet signaleert vijf trends en dat zijn: 

Verschuiving van de productie van elektriciteit van het binnenland naar de kustgebieden. Dat betekent dat het transportnet met name in de kustgebieden (vroeger het einde van de lijnen) verzwaard zal moeten worden en dat er nieuwe aansluitingen zullen komen. Of dat voor windvermogen, HVDC-zeekabels of voor nieuwe fossiele centrales zal zijn, hangt af van welk scenario (of een mix daarvan) bewaarheid wordt. 

Verzwaring van de 380 kV-ringen. De 380 kV-ringen zijn op hoogspanningsgebied de belangrijkste objecten van Nederland en België. Helaas is de 380 kV-ring in Nederland ook meteen het oudste deel van de 380 kV-infrastructuur. De meeste nieuwe 380 kV-lijnen die nu in Nederland gebouwd worden, hebben een groter transportvermogen dan de oudere lijnen die de ring vormen. Opwaardering van een aantal zwakke (lees: minder sterke) punten van de landelijke ring liggen al op de tekentafel. 

Vorming van meer ringvormen in het 380 kV-grid. Een ring is storingsbestendiger, handiger en veelzijdiger dan twee parallelle lijnen. In de toekomst zullen nieuwe 380 kV-lijnen daarom bewust zo worden aangelegd dat ze ringstructuren met elkaar vormen. 

Uitbreiding van het aantal interconnectors (HVDC-zeekabels). Na het succes van de NorNed-kabel en de BritNed-verbinding zijn er ook plannen voor een kabel naar Denemarken (de COBRA-kabel). Daarnaast zullen er waarschijnlijk ook lichtere HVDC-kabels komen naar grote offshore-windparken. België beraamt HVDC-verbindingen met Duitsland (Het ALEGrO-project, over land) en Engeland (NEMO). Het zou een eerste aanloop naar een HVDC-supergrid kunnen zijn. 

Uitbreiding van het aantal bovengrondse verbindingen met het buitenland. Deze zullen op land uitsluitend plaatsvinden op het 380 kV-spanningsniveau, zowel in België als in Nederland. 

Indrukwekkend 

De st(r)oomcursus ga ik echt nog een keertje verder bestuderen, dat beloof ik. En ondertussen ben ik heel blij dat ik de site van deze bijzondere vereniging tegenkwam. Ik heb als leek een groot ontzag voor elektriciteit en vind de masten van het bovengrondse netwerk indrukwekkend. Voor e-installateurs zal datzelfde vast nog wel sterker gelden, en de leden van het HoogspanningsNet zijn natuurlijk liefhebbers pur sang. Ik heb met bewondering gekeken naar al die pagina’s die met grote zorg en dito kennis van zaken zijn gevuld. Helaas staat er op de site ook een opmerking waaruit blijkt dat de vereniging af en toe negatieve reacties krijgt, waaronder zelfs haatmail. Eerlijk gezegd schrok ik ervan. Mij lijkt het alleen maar mooi en volkomen onschuldig dat er mensen met interesse naar hoogspanningsmasten kijken, of dat nou beroepsmatig is of als hobby. Elektriciteit houdt onze maatschappij draaiend, en masten … die horen daar gewoon bij. 

Met dank aan de mensen van het HoogspanningsNet.

Ook interessant