Zoeken
Menu
Onderhoud noodstroominstallaties: hoe vaak moet je testen? Tekst: Tekstbureau 't Kofschip, Beeld: Shutterstock

Noodstroominstallaties worden als het goed is nooit gebruikt. Toch moeten ze altijd paraat zijn om de stroomvoorziening geruisloos en onmerkbaar over te nemen, mocht er zich onverhoopt een probleem voordoen.

Een elektrische installatie moet werken, dag en nacht, jaar in jaar uit. Een goed werkende elektrische installatie is een vitaal onderdeel van elk bedrijf en elke organisatie In sommige gevallen is een elektrische installatie zelfs van levensbelang, denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis. Een elektrische installatie wordt over het algemeen flink belast, zowel mechanisch als thermisch. Daarom is regelmatig onderhoud een must. 

Ook noodstroominstallatie vergt onderhoud 

En dan nog kan het mis gaan. Door een storing in de reguliere installatie of door een onvoorziene gebeurtenis van buitenaf. In die situaties moet kunnen worden teruggevallen op de noodstroominstallatie. Die staat normaalgesproken stil, maar moet als het nodig is in korte tijd een flink vermogen kunnen leveren en dat ook een tijd(je) vol kunnen houden. Dat de noodstroominstallatie niet vaak draait, betekent niet dat hij altijd vanzelf in topvorm is. De installatie kan van binnen vies worden. Mechanische onderdelen kunnen minder goed werken. Bij pakkingen en afdichtingspezen kan lekkage ontstaan als materialen hun elasticiteit verliezen. Want een stilstaande installatie veroudert net zo goed als een werkend exemplaar. 

Black-building test 

Inspecties en onderhoudsbeurten zijn dus ook bij een noodstroominstallatie heel belangrijk. Een zogeheten ‘black-building test’ levert de meeste zekerheid. Dat is een uitgebreide test waarbij zo realistisch mogelijk een storing wordt nagebootst. En dan niet voor een vooraf bepaald en gecontroleerd onderdeel, maar helemaal. Ook de (nood)verlichting en de koelinstallatie gaan uit, het hele gebouw gaat even ‘op zwart’. Dan moet de noodvoorziening het overnemen. Zo’n test is spannend, en veel bedrijven en instellingen wagen het er liever niet op. Maar nuttig is het wel. Een black-building test is geen verplichting. Wel verplicht is een regelmatige keuring voor installaties met een vermogen vanaf 20 kW.   

Hoe vaak testen? 

Veel installaties worden iedere maand een keer opgestart om te zien om de generatoren ook daadwerkelijk stroom leveren. Voor noodstroominstallaties in een zorgomgeving geeft kenniscentrum voor de bouw- en installatiesector Isso de volgende test- en inspectiefrequenties.

Omschakelvoorzieningen: jaarlijks

Noodstroominstallaties met batterijen: maandelijks een kwartier functionele beproeving (waarbij 80 tot 100 % van het toegekende vermogen worden overgenomen) en maandelijks een capaciteitsproef.

Noodstroominstallaties met verbrandingsmotoren: maandelijks functionele beproeving (80 tot 100 % van toegekend vermogen) tot het bereiken van de nominale bedrijfstemperatuur en/of maandelijks een uur functionele beproeving (80 tot 100 % van toegekend vermogen) en jaarlijks een duurproef. 

Revisie 

Vroeger werden noodstroominstallaties afgeschreven en vervangen na een bepaalde technische levensduur. Tegenwoordig wordt er vaak gekozen voor een grondige revisie. De hele installatie wordt dan van onder tot boven bekeken. Er wordt alleen vervangen wat nodig is. Onderdelen zijn makkelijker te vervangen en materialen kwalitatief beter. Zowel uit het oogpunt van duurzaamheid als gelet op de kosten is reviseren een heel goed idee. Een groot bijkomend voordeel is dat de afmeting van de installatie en de plaats van de aansluitingen hetzelfde blijven. Er zijn geen aanpassingen nodig. De installatie kan dus na revisie gewoon op de oude plek teruggezet worden. 

Ook interessant