Zoeken
Menu
Levering apparatuur en materialen komt weer op gang

FME, de koepel van de technologische industrie, heeft de stand van zaken rond de levering van materialen en apparatuur opnieuw onderzocht. Die kwam tijdens wereldwijde lockdown namelijk onder druk te staan. Maar nu is er goed nieuws: de leveringszekerheid is sterk verbeterd volgens FME.

De productiestop in onder meer Italië en Spanje zorgde voor leveringsproblemen. Nu de productie daar weer op gang komt, verwachten FME, Fedet, Nederlandse Verwarmings Industrie, NVKL (Branchevereniging Luchtbehandeling & Koudetechniek) en VLA (Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten) dat die problemen op korte termijn grotendeels zijn opgelost. Ook in Aziatische landen, met name China, is de productie weer bijna op het niveau van vóór de coronacrisis. Er kan nog wel vertraging optreden bij transport en levering naar Nederland door extra corona-controles.

Sommige componenten en producten worden gebundeld geleverd. Verpakking vindt in een aantal gevallen plaats in sociale werkplaatsen. Veel van deze werkplaatsen zijn gesloten of weer aan het opstarten.

Elektrotechniek

In de meeste landen die te maken hadden met een lockdown, starten de productiefaciliteiten weer op. De achterstanden zullen de komende weken worden weggewerkt. De toevoer uit Azië en de beperkte capaciteit in assemblage (sociale werkplaatsen) en verpakking verbeteren per week.

Verwarmingssystemen

De fabrieken in Europa en Azië draaien weer. Grote leveringsproblemen zijn er op dit moment niet en worden ook binnenkort niet verwacht. Leveringsproblemen van componenten zijn naar verwachting rond 1 juni opgelost. 

Ventilatie- en luchtbehandelingssystemen

Tot en met mei zijn de levering en orderintake op een normaal niveau. Toelevering, import en export verlopen vrijwel normaal.

Koeltechniek

De toelevering van installaties voor airconditioning en warmtepompen en componenten vanuit China worden nauwgezet opgevolgd. Hetzelfde geldt voor het luchtvrachtvervoer van grote hoeveelheden onderdelen. De productie is bijna weer op niveau, de vertraging bedraagt nog ongeveer een maand. Fabrikanten van onderdelen in landen als Italië, Frankrijk en België hebben door het coronoavirus hun activiteiten beperkt. In Italië en Spanje zijn veel bedrijven bezig met een herstart. Waar nodig worden alternatieven gezocht.

Vergelijkbare berichten van installateurs

De berichten van FME komen overeen met de signalen van de leden van Techniek Nederland. De leveringszekerheid verbetert snel nu de lockdowns worden opgeheven. Ook het op gang komen van de toeleverende industrie in met name Europa en in Azië heeft een gunstig effect.

Ook interessant