Zoeken
Menu
Controle van de schakel- en verdeelinrichting op afstand

Legrand Nederland introduceert een nieuw energiebeheersysteem, voor controle en beheer van het energieverbruik in utilitaire en industriële gebouwen. Met dit EMS-CX³ systeem is niet langer sprake van een passieve schakel- en verdeelinrichting, maar wordt een “intelligent verdeelbord” gecreëerd dat doelbewust gecontroleerd en gestuurd wordt.

Het EMS-CX³ (Energy Management System) zorgt ervoor dat precies de juiste hoeveelheid energie wordt geleverd en draagt hiermee bij aan de realisatie van ‘groene’ gebouwen met verlaagde milieu-impact. Dit gaat als volgt, in drie fases. Fase 1 is parametering: de keuze en instelling van de individuele functies naar wens. In de configuratiefase worden alle apparaten geprogrammeerd, zodat ze onderling en met externe systemen kunnen communiceren. Tijdens de laatste fase, de supervisie, worden ten slotte alle processen gecontroleerd om het energieverbruik overal en altijd te optimaliseren.

Meten, rapporteren en bedienen

Het EMS-CX³ (Energy Management System) bestaat uit een hardware- en een softwaredeel. Wat betreft hardware zijn dit meetmodules, statusrapportage modules en bedieningsmodules. De meetmodules kunnen een aanzienlijk aantal elektrische parameters opmeten tot 63A (o.a. spanningen, stromen, vermogens en harmonischen), met een gegarandeerde nauwkeurigheid van 0,5%. De meting gebeurt aan de hand van een al voorbekabelde torus. De statusrapportage modules zorgen ervoor dat je op afstand zicht krijgt op de status van een bepaalde beveiligingscomponent, bijvoorbeeld of de installatieautomaat in- of uitgeschakeld staat. Voor een uitrijdbare vermogenautomaat kan dit ook weergeven in welke positie (in- of uitgereden) hij zich bevindt. Deze module is tevens voorzien van drie signaal leds (rood, geel en groen) waaraan diverse functies toegekend kunnen worden voor lokale zichtbaarheid. De bedieningsmodules bieden de mogelijkheid om de motorbedieningen van beveiligingsapparaten (modulaire- en vermogenapparaten) op afstand aan te sturen.

Supervisie op afstand

De Legrand Supervisie software is via licentiesleutels verkrijgbaar voor 32 of 255 Modbus adressen en kan worden geïnstalleerd op een specifiek toegewezen PC. Met deze software kun je bijvoorbeeld de installatie testen (controle van de synchronisatie van de communicatiemodules naar het systeem), het elektrische verdeelbord met de te voorziene communicatiemodules simuleren en real-time alle metingen en foutmeldingen uitlezen.

Soms is een specifiek toegewezen PC niet de beste oplossing. Dan is er de mogelijkheid een Legrand Energie webserver te gebruiken. Hiermee kan elk apparaat dat een internet browser heeft (o.a. smartphone of tablet) op afstand de diverse meetgegevens op vragen of handelingen uit voeren. Ook kan de gebruiker bijvoorbeeld via zijn smartphone gewaarschuwd worden wanneer een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden.

Ten slotte kan men voor kleinere installaties beslissen geen gebruik te maken van een PC of webserver en om het EMS-CX³ systeem dus lokaal (in het verdeelbord) te houden. In dat geval kan met behulp van de modulaire mini-programmator de configuratie en het bedienen van de modules uitgevoerd worden.

Ook interessant