Zoeken
Menu
Elektrotechniek in het verkeer Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Shutterstock.com.

Meestal denken we er niet bij na, maar langs en boven de wegen is een grote hoeveelheid elektrotechniek te vinden. Er zijn allerlei diensten en producten die het verkeer regelen, monitoren en registreren. Een bescheiden aantal installatiebedrijven heeft zich gespecialiseerd in het installeren en onderhouden van deze apparatuur.

Het verkeer is in de afgelopen dertig, veertig jaar enorm toegenomen. Al die weggebruikers – automobilisten, maar ook fietsers en voetgangers en andere groepen – moeten veilig van a naar b kunnen, en daar komt nog heel wat bij kijken. Denk aan radar- en intelligente camerasystemen om snelheden te meten en kentekens te registreren. Bewakings- en veiligheidssystemen voor tunnels. Dynamische verkeerssystemen om de doorstroom te bevorderen. Apparatuur om verkeersdata op en langs wegen in te winnen. Verkeerslichten, matrixborden, meetvlakken, slagbomen, en ga zo nog maar even door. Eigenlijk zijn al die componenten gericht op veiligheid. Installatiebedrijven in deze sector werken voor en in samenspraak met Nederlandse wegbeheerders, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Een aantal van hen is lid van de branchevereniging voor de verkeersindustrie ASTRIN, Smart Infra. ASTRIN staat voor Associatie van bedrijven in Slimme Technologie voor Infrastructuur in Nederland. De vereniging bestaat uit bedrijven die (slimme) technologische oplossingen leveren in de openbare ruimte, toegespitst op mobiliteit, veiligheid, parkeren, riooltechniek, openbare verlichting, tunnels en sluizen en andere infrastructuren. 

Ontwerpen en installeren 

Deze gespecialiseerde installatiebedrijven denken in de ontwerpfase meestal mee met de opdrachtgever. Bij de aanleg van een woonwijk of een nieuw stuk snelweg, bij het inrichten van een parkeerfaciliteit bij een groot winkelgebied, of bij andere plannen is het belangrijk dat de weggebruikers weten wat er van hen wordt verwacht en dat ze veilig de weg op kunnen. Een goed doordachte en aangelegde infrastructuur met goed functionerende verkeersregelinstallaties is daarbij enorm belangrijk. Bij elk project bepalen de wensen van de klant het ontwerp. Daarbij moet worden gekeken naar de afstemming van de verschillende componenten. Het kan bijvoorbeeld slim zijn om combimeubilair te gebruiken. Dat betekent dat er één mast wordt geplaatst waaraan een straatlantaarn, stoplichten en bewegwijzeringsborden zijn bevestigd, in plaats van drie aparte masten. Als het plan klaar is, kan er geïnstalleerd worden. Daarbij worden kabels, masten, detectielussen, stoplichten en eventueel andere componenten zoveel mogelijk in één keer gemonteerd zodat het verkeer er maar kort hinder van heeft. Dan wordt de installatie getest, ingeregeld, nog een keer getest en ten slotte in bedrijf gesteld.

Onderhoud en storingen 

Periodiek onderhoud is belangrijk bij installaties die veilig weggebruik moeten garanderen. Daarom worden er meestal onderhoudscontracten afgesloten. Het onderhoud wordt ingepland op rustige momenten en verloopt volgens een vast stramien. Alle onderdelen van een installatie worden gecontroleerd, en als het nodig is gerepareerd of vervangen. Onderhoud verlengt de levensduur en voorkomt mogelijke storingen. Toch kunnen storingen nooit helemaal uitgesloten worden. Bij schade door vandalen, als er een storing in het kabelnetwerk is, of wanneer er een voertuig tegen een verkeersmast aan rijdt, kan het zijn dat de installatie (deels) uitvalt. En dan moet er direct gehandeld worden. Alle installatiebedrijven die zich bezighouden met verkeersinstallaties, hebben daarom een storingsdienst die 24 uur per dag op te roepen is. En omdat het betreffende installatiebedrijf zoveel ervaring en kennis in huis heeft, is zo’n calamiteit dan al weer snel opgelost en kunnen de weggebruikers hun weg veilig vervolgen.

Ook interessant