Zoeken
Menu
Noordelijke provincies willen duizend laadpalen erbij Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

De provincies Groningen en Drenthe willen de publieke laadinfrastructuur van elektrische auto's met duizend openbare laadpalen uitbreiden. De laadpalen moeten komen in een dertigtal gemeenten in de noordelijke provincies. Ze koppelen er wel een voorwaarde aan: de energie die aan de laadpalen wordt geleverd moet 100 procent lokaal duurzaam worden opgewekt.

Voor de financiering rekent men op subsidie aan vanuit de Green Deal ‘Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur’ van het Rijk. De nieuwe laadpalen moeten worden geplaatst tussen 2019 en 2020. Zevenhonderd zouden er geplaatst moeten worden in Groningen en driehonderd in Drenthe.

Eind vorig jaar tekenden de provincies Groningen, Drenthe en energieorganisatie Enpuls tijdens de Klimaattop Noord-Nederland de Green Deal Laadpalen. Nu sluiten zich hier ook dertig gemeenten in Groningen en Drenthe bij aan. Komende maand ondertekenen alle samenwerkende partijen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Enpuls is onderdeel van de Enexis Groep en helpt bij de versnelling van de energietransitie, de overgang van fossiele energie naar meer duurzame vormen van energie. Dit doet ze onder andere door gemeenten met elkaar te laten samenwerken, zodat gemeenten van elkaar kennis kunnen profiteren.

Meerdere energieleveranciers

Een opvallend initiatief bij dit project is het onderzoek van de provincies en gemeenten naar de mogelijkheid om meerdere energieleveranciers toegang te geven tot de laadpalen. Dat zou een trendbreuk betekenen met de huidige praktijk. Tot nu toe werden de concessies voor zowel het plaatsen van laadpalen als de energieleverantie voor tien jaar vastgelegd. In de huidige energiemarkt is dat ongewoon. De uitdaging in deze aanbesteding is dat ook lokale energieleveranciers zoals Grunneger Power of Drentse Kei stroom kunnen leveren aan zijn klanten via eigen laadpassen. Daarmee krijgen elektrische rijders de mogelijkheid stroom te gebruiken van bijvoorbeeld het zonnepark van de lokale coöperaties. Via een Europese aanbesteding willen de initiatiefnemers een bedrijf vinden dat bereid is op deze voorwaarden de laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen, beheren en exploiteren. En dat zal dus geen exclusieve concessie zijn voor alle energielevering, zoals tot dusver gebruikelijk is.

Green Deal

Met een subsidie vanuit de Green Deal ‘Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur’ van het Rijk hopen de initiatiefnemers het project te realiseren. De Green Deal werd in 2015 gesloten door de rijksoverheid, marktpartijen en verschillende lagere overheden en regio's. In totaal brachten de verschillende partners een bedrag van 33 miljoen euro bij elkaar. Vorig jaar al kregen negentien Zuid-Hollandse gemeenten, verenigd in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag al 2,5 miljoen euro toegezegd voor de bouw van 5.000 laadpalen.

De populariteit van het elektrisch rijden betekent een flinke boost voor installateurs die elektrische laadpalen plaatsen. Nederland telde eind mei 17.407 publieke laadpalen, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Ook interessant