Zoeken
Menu
Aantal openbare laadpalen blijft ver achter bij behoefte Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

De gemeenten Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Schiermonnikoog, Amstelveen en Barendrecht scoren het hoogst met hun netwerk aan openbare laadpalen, zo blijkt uit de Benchmark openbaar laden. De Benchmark, die ieder jaar wordt gehouden door adviesbureau Over Morgen, laat zien dat met name gemeenten in het noorden en in mindere mate het oosten van Nederland nog nauwelijks voorbereid zijn op de toenemende vraag naar elektrisch rijden. Ook binnen de 30 grootste steden van Nederland zijn de verschillen opmerkelijk groot.

Het aantal openbare laadpalen in Nederland blijft achter bij de verwachte groei van elektrische auto's. Hoewel grote steden als Den Haag, Amsterdam en Rotterdam aan kop gaan, is het aantal laadpalen dat nu geplaatst is in de openbare ruimte niet afdoende om het aantal elektrische auto's in 2020 op te kunnen laden. In 2025 wordt dat, als het aantal openbare laadpalen niet toeneemt, nog lastiger. Ook buiten de Randstad zijn niet genoeg openbare laadpalen, daar is het probleem wel groter dan in de grote steden.

Onverminderde groei

Naar verwachting zal de vraag naar elektrische rijden in Nederland de komende jaren onverminderd toenemen. Alle grote automerken brengen op korte termijn (betaalbare) elektrische auto’s op de markt, met een actieradius van minimaal 250 kilometers. Daarvoor is het nodig dat gemeenten voldoende laadpalen ter beschikking hebben. Want gemiddeld 70 procent van de Nederlanders parkeert – en zal dus laden – in de openbare ruimte. Voor deze benchmark is de laadbehoefte in de openbare ruimte in beeld gebracht tot het jaar 2020. Deze gegevens zijn naast de hoeveelheid openbare laadpalen per gemeente en de locatie daarvan gelegd. Ook is rekening gehouden met de loopafstanden en het maximaal aantal gebruikers van een laadpaal.

Over Morgen heeft in de 'Benchmark Openbaar Laden 2019' het aantal laadpalen in de openbare ruimte dat er nu staat, afgezet tegen het aantal elektrische auto's in verschillende regio's en de verwachte groei tot 2020. Die laatste twee facetten vormen samen de zogeheten laadbehoefte van een gemeente. Den Haag scoort dit jaar 'het beste', die stad kan naar verwachting in 2020 81 procent van de laadbehoefte in de stad dekken met openbare laadpalen. Amsterdam is met 79 procent een goede tweede en Rotterdam volgt met 75 procent op de derde plaats. Buiten de Randstad loopt de laadbehoefte van elektrische rijders in 2020 ver voor op de beschikbare laadinfrastructuur nu. Met name in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel blijft de laadinfrastructuur ver achter bij de behoefte.

Helemaal niets

In sommige gemeenten zoals Haaksbergen (OV) en Borger-Odoorn (Drenthe) zijn er zelfs helemaal geen openbare laadpalen. Voor het opstellen van de Benchmark is er gebruik gemaakt van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek, oplaadpalen.nl, kaarttechnologiebedrijf ESRI en het Kadaster. De toekomstige openbare laadbehoefte per gebied is afgezet tegen de hoeveelheid openbare laadpalen per gemeente, en de capaciteit van die laadpalen. Privé laadpalen zijn niet meegenomen. De laadbehoefte van forenzen die in een andere stad willen laden dan dat ze wonen, is niet meegenomen. Ook zijn eventuele plannen van gemeenten voor het plaatsen van extra laadpalen niet meegenomen. Dat zou dan zichtbaar moeten zijn in de analyse volgend jaar, aldus Willem Knol, projectmanager van Over Morgen. 

Ook interessant