Zoeken
Menu
Aantal laadpalen groeit explosief Tekst: Mari van Lieshout, Comtekst. Beeld: Getty Images

De steeds grotere actieradius stuwt het gebruik van elektrische auto's in snel tempo op. En met de toenemende populariteit van elektrisch rijden groeit ook het aantal laadpalen sterk. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) telt Nederland inmiddels ruim 46.000 publieke en semipublieke laadpunten. Het aantal private laadpalen wordt geschat op 100.000. RVO merkt in zijn onlangs verschenen rapport 'Verzilvering verdienpotentieel elektrisch vervoer' op dat geen enkel ander Europees land zoveel publieke laadpunten telt. Wereldwijd doen alleen China en de Verenigde Staten het beter.

Ondanks de klachten die veel elektrische rijders uiten over het gebrek aan laadpalen in de openbare ruimte, bewijzen de RVO-cijfers dat het hard gaat met de groei. Eind 2016, de laatste keer dat de RVO de markt voor elektrisch vervoer in kaart bracht, waren er nog maar 26.000 publieke mogelijkheden om de batterij van een elektrisch voertuig op te laden. Sindsdien zijn er gemiddeld  29 per werkdag bijgekomen.

Spin off

Met de groeiende populariteit van elektrisch rijden ontstaat ook veel nieuwe bedrijvigheid. Ondernemingen behaalden vorig jaar een omzet van 210 miljoen euro met laadinfrastructuur en smart grids. Dat is 50 procent meer dan in 2016, becijfert RVO. Nederland wordt internationaal gezien als een grote speler op het gebied van elektrische mobiliteit. Samen met Noorwegen, IJsland, Zweden en China behoorde Nederland in 2018 tot de 5 landen in de wereld waar elektrische personenauto’s meer dan 1 procent van de totale vloot uitmaken. Op het gebied van laadinfrastructuur is er geen ander land met dezelfde dichtheid aan laadpunten als Nederland.  Het aantal voltijdsbanen in deze nieuwe sector is inmiddels boven de duizend uitgekomen. Internationaal worden verschillende Nederlandse aanbieders van laadinfrastructuur  erkend als koplopers in de sector,'  concluderen de opstellers van het RCO-rapport.

Groei

Volgens RVO is de verwachting dat deze markt snel blijft groeien. De verwachting is onder meer gebaseerd op de kabinetsdoelstelling  dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto's emissieloos moeten zijn. Dat kan betekenen dat er dan een wagenpark is van 1,9 miljoen elektrische voertuigen. Daarvoor zouden 1,7 miljoen laadpunten nodig zijn. Om de groei aan te kunnen heeft MRA Elektrisch, het project waar de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht aan meedoen, de opdracht gekregen om 10.000 extra laadpalen te plaatsen. Op dit moment hebben deze drie provincies waar de meeste elektrische rijders wonen 4.000 publieke laadpalen. 

Thuis laden

Publieke laadpalen zijn overigens goed voor maar 10 procent van het energiegebruik van elektrische auto's. Het meeste wordt thuis of op het werk geladen, blijkt uit onderzoek van de TU Eindhoven. Ruwweg  80 procent wordt thuis en op het werk geladen, de rest op de snelweg. Een klein deel tapt op publieke palen, met name in de binnensteden, daar moet wel een versnelling komen.

RVO schat dat de bedrijvigheid op de gehele Nederlandse markt voor elektrisch rijden vorig jaar goed was voor een omzet van 1,3 miljard euro.  Bijna de helft van de omzet komt uit de fabricage van elektrische voertuigen.

Ook interessant