Zoeken
Menu
Aantal benodigde laadpalen kan op termijn flink lager dan genoemd in Klimaatakkoord Tekst: Mari van Lieshout; Comtekst

Mogelijk toch een tegenvaller voor de installateur die dacht in de grenzeloos uitdijende markt van laadpalen te zijn gestapt. In 2030 zijn er veel minder publieke laadpunten voor elektrisch vervoer nodig dan de 1,7 miljoen die in het Klimaatakkoord worden genoemd. Volgens onderzoeker Rick Wolbertus kan het benodigde aantal met 20 tot 30 procent naar beneden worden bijgesteld.

Met zijn onderzoek wilde Wolbertus, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en promovendus aan de Technische Universiteit van Delft, het laadgedrag in kaart brengen van het van elektrische rijders –nu en in de toekomst. Hij gebruikte hiervoor data van onder meer de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Uit Wolbertus’ analyse van de aangeleverde gegevens blijkt dat laadpunten in de toekomst efficiënter gebruikt zullen worden.

Logisch

De verklaring voor het veel lagere aantal laadpalen waar Wolbertus op uitkomt is feitelijke een erg logische. De promovendus stelt dat door de toename van het aantal laadpunten er steeds meer een netwerk ontstaat waardoor gebruikers indien de paal voor hun deur bezet is, kunnen uitwijken naar een punt om de hoek. Hierdoor kun je er steeds meer auto’s op kwijt. Bovendien, zo stelt hij, de actieradius van de elektrische auto’s zal steeds verder toenemen. Het is nu al zo dat ze niet meer elke dag hoeven te laden. Die trend zal zich voortzetten. Al met al zullen deze twee ontwikkelingen ertoe leiden dat laadpunten efficiënter gebruikt kunnen worden.

Gemeentelijk beleid

Bovendien kunnen gemeenten zelf ook invloed uitoefenen op het benodigde aantal te installeren laadpalen. Daarvoor zullen dan wel beleidswijzigingen nodig zijn. Om elektrisch vervoer te stimuleren, kunnen elektrische rijders nu op veel plekken gratis parkeren. Als gemeenten aan dat uitgangspunt vasthouden, mag het geen verbazing wekken dat plekken met een laadpunt langer bezet zijn dan nodig. Door reguliere tarieven te hanteren of boetes uit te delen voor auto’s die te lang op een laadplek staan, kan dit gedrag volgens Wolbertus worden ontmoedigd. Het effect: meer gebruikers kunnen van hetzelfde punt gebruikmaken.

Pieken

De bevindingen van de promovendus betekenen overigens niet dat gemeenten het geld in de knip kunnen houden omdat investeringen in het aanleggen van laadpunten minder voortvarend mogen worden aangepakt.  Voorlopig  gaat het met de uitbreiding van het netwerk nog te langzaam. Eind vorig jaar bleek de helft van alle autoverkopen elektrisch. Dergelijke pieken zijn volgens Wolbertus lastig op te vangen als je laadpunten aanlegt op basis van aanvragen. De komende vier, vijf jaar zullen gemeenten volgens hem zelfs daarom een tandje moeten bijzetten. 

Ook interessant