Zoeken
Menu
Energiepartners onderzoeken mogelijkheden ‘WindConnector’ tussen Nederland en Groot-Brittannië Beeld: TenneT

TenneT en Vattenfall, twee vooraanstaande Europese spelers binnen de energiesector, gaan de haalbaarheid onderzoeken van een mogelijke verbinding tussen de elektriciteitsinfrastructuur van een Nederlands en een Brits offshore-windpark. De twee partijen bundelen hun krachten om te beoordelen welke voordelen dit biedt voor de elektriciteitshandel tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

De Zweedse energiemaatschappij Vattenfall en de Nederlands-Duitse netbeheerder TenneT gaan de technische haalbaarheid, de voordelen en de uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving onderzoeken van een mogelijke grensoverschrijdende elektriciteitsverbinding (interconnector). Het gaat om een offshore-station in het aangewezen windenergiegebied IJmuiden Ver in het Nederlandse deel van de Noordzee en een offshore-station van Vattenfall in Britse wateren.

Meer vaart achter windparken op zee

Wilfried Breuer, Directeur TenneT Offshore: “Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen, moet er onder meer vaart worden gezet achter de ontwikkeling van grote windparken op zee. Schaalgrootte en betaalbaarheid vereisen slimme, efficiënte oplossingen en nauwe internationale samenwerking. Dit onderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd door een Europese energiemaatschappij en een Europese netbeheerder die beide beschikken over uitgebreide offshore-ervaring, en dat zal zeer waardevol blijken bij de verdere ontwikkeling van offshore-windenergie.”

Meer elektriciteit verhandelen

Het concept om offshore-transportinfrastructuur voor windenergie te verbinden door middel van een kabel die ook functioneert als interconnector wordt door de partners aangeduid als ‘WindConnector’. De aanleg van een hoogspanningskabel tussen de twee geplande offshore-stations kan bijdragen aan de verdere integratie van de Britse en Nederlandse elektriciteitsmarkten, doordat er meer elektriciteit kan worden verhandeld tussen beide markten dankzij efficiënt gebruik van de transportinfrastructuur voor windenergie. Door al geplande transportsystemen voor meerdere doeleinden (interconnectie en transport van offshore windstroom) te gebruiken, zijn er veel minder extra investeringen noodzakelijk dan voor een traditionele interconnector tussen de twee landen.

Goed nieuws voor de sector

Gunnar Groebler, Senior Vice-President Wind Energy bij Vattenfall: “Er zijn grote investeringen nodig om infrastructuur aan te leggen voor offshore-windenergie. Met een slimme oplossing als de WindConnector kunnen we onze bedrijfsmiddelen optimaal inzetten voor concurrerende en betaalbare offshore-windenergie. Dat is goed nieuws voor de sector, en zeker ook voor consumenten.”

Vattenfall en TenneT hebben een intentieverklaring ondertekend die de basis legt voor hun samenwerking bij de uitvoering van het WindConnector-onderzoek. De resultaten zullen naar verwachting in de tweede helft van 2018 worden gepubliceerd.

Ook interessant