Zoeken
Menu
Eerste ondergronds trafo-station onder Vrijthof Tekst: Spie, Beeld: Shutterstock

SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, is begonnen met de voorbereidingen van het project om de stroomvoorziening voor evenementen op het Vrijthof in Maastricht te realiseren. Hiervoor plaatst SPIE het eerste ondergrondse trafo-station in Nederland.

Voor de traditionele opening van het carnavalsseizoen (de 11e van de 11e), moet de nieuwe stroomvoorziening op het Vrijthof zijn gerealiseerd. Voor SPIE de uitdaging om na het Preuvenemint (eind augustus) onder de "kinderkopjes" bestrating meer dan 660 meter nieuwe stroomkabels te leggen en een ondergronds trafo-station te plaatsen. SPIE is verantwoordelijk voor alle ontwerp-, uitvoerings- en onderhoudswerkzaamheden die moeten worden verricht ter realisatie, oplevering en onderhoud van het systeem en daaraan gerelateerde werkzaamheden in verband met een ongehinderde doorstroming van het verkeer. 

Harold Engwegen, directeur van het bedrijfsonderdeel TechFM van SPIE, kijkt uit naar dit bijzondere werk: "De ontwikkeling van Maastricht zit in een stroomversnelling, waarbij talrijke initiatieven en ontwikkelingen van binnen buiten zich aandienen. Maastricht stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het voorzieningenniveau. We zijn blij met het vertrouwen in SPIE om deze klus snel en met de beste kwaliteit te klaren." 

Ook interessant