Zoeken
Menu
4,1 miljoen euro subsidie voor opzetten energiegemeenschappen Copyright: Wouter Hoeffnagel

Het consortium TROEF ontvangt een subsidie van 4,1 miljoen euro voor het opzetten van energiegemeenschappen. Binnen deze gemeenschappen wordt duurzame energie op een transparante en optimale wijze uitgewisseld.

TROEF is een consortium dat bestaat uit een tiental Nederlandse bedrijven en instellingen: AM, BAM, Entrnce International, Hogeschool Utrecht, KPN, NEN, OrangeNXT, Stedin Netbeheer, Technische Universiteit Eindhoven en Tymlez. De partijen willen gezamenlijk de energietransitie in Nederland versnellen. Het consortium is in oktober 2020 opgezet en heeft een looptijd van 4 jaar.

Kosten verlagen en rendement verhogen

TROEF streeft naar het verlagen van de kosten voor gebouweigenaren en vergroten van het rendement op duurzame investeringen. Om dit te realiseren moet beschikbare data en kennis van gebouwen slim en effectief worden benut. Gebouweigenaren moeten onder meer in staat worden gesteld tot het zelf inkopen van energie en het uitwisselen van energie en CO2-rechten met andere gebouwen.

Het consortium ontwikkelde hiervoor een energie-ecosysteem dat de uitwisseling van energie tussen kantoren, woningen, voertuigen en gebieden transparanter en optimaler moet maken. Dit ecosysteem bestaat uit zogeheten energiegemeenschappen. Het streven is participanten in deze gemeenschappen meer rendement te bieden op energiemaatschappijen. Ook moeten zij meer inzicht krijgen in de herkomst van duurzame energie.

Internet of Energy

De werkwijze helpt bij het terugdringen van de CO2-uitstoot tot een minimum. Om de eilanden onderling te verbinden maakt TROEF gebruik van de mogelijkheden van het Internet of Energy. Deze ontwikkeling vormt volgens het consortium in belangrijke mate de route naar het energiesysteem van de toekomst.

Het Internet of Energy wordt vaak omschreven als een implementatie van Internet of Things (IoT) technologie in gedistribueerd energiesystemen. Met behulp van automatisering en slimme componenten van de energie-infrastructuur helpt het Internet of Energy bij het tegengaan van energieverspilling en vergroten van de energie-efficiëntie.

Doelstellingen

TROEF kent verschillende concrete doelstellingen:

  • het verbeteren van het rendement van duurzame maatregelen met dertig procent;
  • de reductie van de energiekosten met twintig procent;
  • het verminderen van de investeringsbehoefte van het energienetwerk met dertig procent;
  • het realiseren van aantoonbaar CO2-neutrale gebouwde omgevingen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kende TROEF onlangs een MOOI-subsidie van 4,1 miljoen euro toe. MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelstellingen.

Dennis van Goch, programmamanager TROEF: “De steun van RVO is een bevestiging van onze ambitie, visie en missie om Nederland ‘Paris proof’ te maken. We zijn bovenal trots om samen te werken met de partijen die het verschil kunnen maken. Actieve gebouwen en verbonden energiegemeenschappen vormen de sleutel om te komen tot een gezonde en duurzame gebouwde omgeving.

Ook interessant