Zoeken
Menu

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) publiceert jaarlijks The New Energy Outlook. Een voorspelling van de toekomst van energievoorziening op mondiale schaal. De focus ligt hierbij op trends die de energiemarkt steeds meer beïnvloeden, zoals wind- en zonne-energie.

Maar liefst 65 experts bogen zich over dit vraagstuk. De belangrijkste voorspellingen vindt u hieronder. Een tipje van de sluier: duurzame energie is waar het in de toekomst om gaat.

  • Bij de keuze om over te stappen naar duurzame energie gaan economische beweegredenen zwaarder wegen dan politiek. Kosten voor het opzetten van wind- en zonne-energie projecten zullen, volgens BNEF, in 2040 gedaald zijn met respectievelijk 32 en 48 procent.
  • Daarom zal het gebruik van duurzame energie gestaag blijven groeien. Ongeveer 54 procent van de stroomcapaciteit in eerste wereldlanden zal in 2040 uit duurzame energie voortkomen.
  • Zonne-energie wordt hét succesverhaal van de aankomende 25 jaar. Waar zonne-energie in 2012 nog verantwoordelijk was voor 2 procent van de energiecapaciteit wereldwijd, zal dat volgens BNEF in 2040 om 26 procent gaan. BNEF verwacht dat er in de komende 25 jaar maar liefst 1,97 biljoen euro geïnvesteerd gaat worden in zonnepanelen.
  • Ook windenergie zal een groei doormaken: van 5 procent in 2012 naar 14 procent in 2040.
  • Ook op kleine schaal zal zonne-energie in Europa steeds meer toegepast worden. Huishoudens en ondernemingen zullen steeds meer in zonne-energie gaan investeren, uit economische overwegingen.
  • Logischerwijs zullen deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat het gebruik van fossiele brandstoffen teruggedrongen wordt.

Een volledige samenvatting van het rapport is aan te vragen op de website van BNEF.

BNEF-graph.jpg

BNEF-graph.jpg

Ook interessant