Zoeken
Menu
Nationaal onderzoeksproject pakt veiligheid Internet-of-Things aan Bron: TU Eindhoven

Een nationaal onderzoeksproject met ruim 45 partijen – universiteiten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid – gaat de komende jaren onderzoek doen voor een veilig internet-of-things (IoT). Dat is nodig, omdat apparaten die zijn verbonden met internet, zoals zelfrijdende auto’s en intelligente thermostaten, een steeds grotere bedreiging vormen voor onze privacy en veiligheid.

Van een internet dat puur bestaat uit met elkaar verbonden computers ontstaat in sneltreinvaart een internet waaraan ook apparaten verbonden zijn, zoals auto’s, boeken of koelkasten, maar ook sensoren, slimme huissystemen en complete energiecentrales. Dit Internet of Things bevat naar verwachting in 2030 wereldwijd 75 miljard gekoppelde apparaten. Gegeven het feit dat er weinig controle is op de ontwikkeling ervan brengt de omvang van de technologie een groot veiligheidsrisico met zich mee.

Door technisch onderzoek te combineren met juridische en criminologische benaderingen, wordt gezocht naar een fundamentele aanpak voor onze privacy en veiligheid. De TU Eindhoven leidt het project, dat voor bijna 10 miljoen euro wordt gesubsidieerd door NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda.

Systematische aanpak vereist

Sandro Etalle, hoogleraar cybersecurity aan de TU Eindhoven, zegt dat we op een keerpunt in de geschiedenis zijn aanbeland: “Als we nu niets doen, lopen we het risico overrompeld te worden door een technologie die we niet overzien of controleren en onze privacy en cyberveiligheid geheel ondermijnt.” Als oplossing voldoen huidige ad hoc veiligheidsmethodes als virusscanners of firewalls niet meer. “Een systematische aanpak is nodig, met bijvoorbeeld regels voor het ontwerp en beheer van IoT-systemen, om grip te krijgen op dit probleem.”

Etalle leidt het onderzoeksproject ‘An Internet of Secure Things – INTERSECT’ met ruim 45 aangesloten instellingen en bedrijven dat de eerste aanzet moet geven tot ‘een blauwdruk’ voor het ontwerp, beveiliging en beheer van IoT-systemen. Doordat in het project zowel universiteiten, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij elkaar komen kan de aanpak zowel technisch, als juridisch en criminologisch benaderd worden. Ook kan hierdoor een breed toepassingsgebied onderzocht worden, met bijvoorbeeld gezondheid, energie, mobiliteit en slimme steden.

Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is bedoeld om urgente maatschappelijke problemen op te lossen door wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen. De onderwerpen zijn aangedragen door de Nederlandse bevolking. Naast het project INTERSECT is de TU Eindhoven deelnemer in het NWA-project PrimaVera: Predictive maintenance for Very effective asset management. Doel van het project is om tot optimale beslissingen voor onderhoud te komen, middels betere metingen, slimme sensortechnologie en nieuwe, accurate algoritmen en betere planning, rekening houdend met menselijke en bedrijfsmatige factoren.

Ook interessant