Zoeken
Menu
Datacenters kunnen verdienen aan stabilisatie energienet Foto: Shutterstock

Ter ondersteuning van het elektriciteitsnet komt Eaton met de eerste UPS-as-a-Reserve-dienst met een Frequency Containment Reserve. Hiermee kan stroomuitval in het elektriciteitsnet worden voorkomen en worden operators gecompenseerd.

De energieservice waar Eaton aan werkt is voor datacenters. De service is zo ingericht dat organisaties, door gebruik te maken van UPS-noodstroom, kunnen deelnemen aan frequentieregulering op netspanningsniveau. De dienst van Eaton heeft de naam UPS-as-a-Reserve (UPSaaR) gekregen en is volgens de ontwikkelaars de eerste in zijn soort voor datacenterindustrie. De aflopen tijd werd er een behoefte geconstateerd vanuit de industrie om de potentiële winst uit datacenterinvesteringen te maximaliseren. Ook de vraag naar duurzame energie krijgt daarmee een boost. Eaton wil met de service voordelen creëren: “Datacenteroperators kunnen direct reageren op de vraag naar energie uit het elektriciteitsnetwerk en zodoende frequenties binnen toegestane grenzen houden en stroomuitval over het gehele elektriciteitsnet vermijden.” Gebruikers van de nieuwe dienst zijn daarom ook grote datacenteroperators waaronder colocatie of cloudservice-leveranciers die vanaf einde 2017 de service kunnen aanvragen op de Europese markt.

Markt wordt instabieler

Doordat er meer energie wordt opgewekt uit herbruikbare energie wordt de productie instabieler. Het voorspellen van de elektriciteitsvoorziening wordt daardoor lastig. “Energieleveranciers kijken nu naar de Frequency Containment Reserve (FCR)-markt om de netfrequentie te behouden door stroomopwekking en -verbruik in evenwicht te houden”, legt Eaton uit.

Demand Side Response

Een van de oplossingen die is bedacht om het elektriciteitsverbruik te stabiliseren is Demand Side Response (DSR). Hierbij worden organisaties gestimuleerd om pieken op te vangen of te verschuiven. Dit heeft al geleid tot een verandering op de energiemarkt. Eaton: “Datacenters zijn op dit moment de snelst groeiende energieverbruikers en kunnen een belangrijke rol spelen op deze markt.” Zij dienen daarbij al reserve. Zij verkopen bijvoorbeeld steeds meer reserve-energie uit hun energiesystemen. “Hieruit blijkt een groeiende wens om de ROI van technologische investeringen te verhogen, en de bereidheid om datacenters te ondersteunen bij het balanceren van een fluctuerende energiebehoefte.” De vraag en aanbod komen daardoor steeds meer op zijn kop te staan, want datacenters worden niet alleen gebruikers, maar ook leveranciers van energie en ondersteunen daarmee het elektriciteitsnetwerk en worden daar voor gecompenseerd.

Kansen voor de datacenterindustrie

"De datacenterindustrie heeft zich in de afgelopen vijf jaar niet meer alleen op energie en kostenbesparing gericht, maar kijkt nu meer naar het maken van investeringen die zichzelf uitbetalen.” En dat is volgens de ontwikkelaar een mogelijkheid. “Datacenterprofessionals kunnen een omzetgroeistrategie creëren rond de middelen die ze al hebben, zoals de UPS. Er ligt gewoon geld voor het oprapen."

Beheer in eigen hand

Organisatie hebben het beheer van hun eigen verbruik en aanbod in eigen hand. Zij bepalen bijvoorbeeld hoeveel energie ze willen leveren en tegen welke prijs. “Door met een commerciële energie-aggregator samen te werken, is een datacenter in staat om zijn energie aan te bieden aan het nationale elektriciteitsnet of aan de Transmission System Operator.” Een datacenter kan naar verwachting zo'n € 50.000 per MW per jaar verdienen aan stroom die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Ook interessant