Zoeken
Menu

Het optimaal inregelen van kantoren, scholen en andere gebouwen kan soms lastig zijn. Het is vaak moeilijk om het zo te regelen dat iedereen het naar zijn zin heeft. InstallatieProfs werkt dit thema verder uit en onderzoekt hoe verschillende vakgenoten over inregelen denken. Deze keer zijn we op bezoek bij VSH Fittings B.V in Hilversum.

Op het eerste gezicht heeft het bedrijf niets met inregelen te maken. Vooral leidingen en koppelingen zijn bij de receptie in overvloed aanwezig. Aan tafel met productmanager Felix Hakkeling wordt al snel duidelijk dat de leidingsystemen alleen maar het water of gas transporteren. Waar het bij goed inregelen juist om draait zijn de appendages. En naast leidingsystemen heeft VSH deze appendages in de vorm van Ballorex inregelventielen ook in haar pakket.

Tussen de bron (ketel) en de afgiftesystemen (zoals radiatoren, koelplafonds, vloerverwarming, etc) zit het leidingsysteem, maar water kiest altijd de gemakkelijkste weg: die van de minste weerstand. Bij bijvoorbeeld woningen is de meeste warmte dan ook vaak te vinden bij de radiator die het dichtstbij de ketel zit; vaak is dat op zolder. Terwijl de belangrijkste radiator, die in de woonkamer, waarschijnlijk het minst goed bediend wordt. Althans, als het verwarmingssysteem niet optimaal is ingeregeld. Ook bij grotere installaties moeten de afzonderlijke secties worden ingeregeld om te voorkomen dat delen van de installatie te weinig of juist te veel water krijgen.

Veel installateurs zullen bij de installatie van de radiatoren het inregelbare radiatorventiel telkens één of twee tandjes verstellen naarmate de ketel verder uit de buurt is. "Op zich een prima techniek voor een ervaren monteur in een kleine installatie, maar niet nauwkeurig genoeg voor een optimaal ingeregeld systeem, en zeker niet bij grotere systemen”, zegt Hakkeling. "Door met inregelventielen en een flowmeter te werken kan de stroming van het water nauwkeurig gemeten worden." In Ballorex inregelventielen wordt door middel van een venturi een vernauwing in de waterstroom gebracht, waardoor de snelheid van het water groter wordt. Doordat de waterstroom sneller wordt, gaat de druk omlaag. Uit het opgewekte drukverschil is automatisch met grote nauwkeurigheid de flow te berekenen en vervolgens direct duidelijk of de afgiftepunten ook krijgen wat ze nodig hebben.

Nadat de inregelventielen zijn ingeregeld zullen temperatuurpieken, geluidsklachten en overshoot worden voorkomen. “Dankzij Ballorex inregelventielen kan er vaak een kleinere pomp worden geplaatst en kan de ketel op zijn beste rendementsniveau draaien”, legt Hakkeling uit. “Uiteraard levert dit voor de eindgebruiker het beste comfort én energiebesparingen op. Nog belangrijker: het zorgt voor een tevreden gebruiker, waardoor er minder klachten binnenkomen.”

Er zijn twee soorten inregelventielen: dynamische en statische. Dynamische inregelventielen kunnen ingeregeld worden op de hoeveelheid water die er door het ventiel moet stromen, maar kunnen ook via het gebouwbeheerssysteem worden bediend. Bovendien kan een dynamisch inregelventiel werken als afsluiter. Een statisch inregelventiel is niet elektronisch te bedienen. Deze is in te regelen op weerstand ten opzichte van de andere secties in het afgiftesysteem. De dynamische en statische inregelventielen zorgen afzonderlijk of samen voor optimale balans bij de afgiftesystemen.

Bij het naregelen komt de gebruiker in beeld. “Hierbij moet goed worden nagedacht over hoeveel controle je aan de gebruikers geeft”, waarschuwt Hakkeling. “Wordt er gewerkt met radiatoren, denk dan vooral aan de warmteperceptie in de hele ruimte. Diegene die dicht bij de verwarming aan het werk is, heeft het uiteraard sneller behaaglijk dan degene die aan de andere kant van de ruimte zit. Hierdoor krijg je misschien gedraai aan de knoppen. De ene draait de verwarming dicht, terwijl de andere hem juist opendraait . Op deze manier gaan balans en comfort verloren. Door het systeem centraal te regelen is het comfort voor alle gebruikers zo hoog mogelijk.”

Lees hier over het project Plantion bloemenveiling.

Eerder verschenen over dit onderwerp:

Column: Optimaal inregelen: vakgenoten aan het woord

Interview: Binnenklimaat optimalisatie

Interview: Vernieuwing van kennis

Interview: Dood water

Ook interessant