Zoeken
Menu
Renovatie biedt kansen voor installateurs Foto: Shutterstock

“De toekomst van renovatie is zonnig”, sprak Elco Brinkman tijdens de Renovatiebeurs 2012, toen hij nog voorzitter van Bouwend Nederland was. “En waarom? Omdat het gros van de mensen al een huis heeft. Per saldo is die bestaande woningvoorraad de bron van inkomsten voor de mensen die zich met renovatie bezighouden. Het gaat om 7,2 miljoen huishoudens, dus die markt is enorm.”

Keuze gemaakt

Jan van den Hoff, directeur van Van den Hoff Installatiebedrijf in Eindhoven, begrijpt de positieve visie van Brinkman wel. “Tot een paar jaar geleden bedienden wij zowel de nieuwbouw- als de renovatiemarkt. Met de nieuwbouw gaat het wat minder, en omdat beide takken van sport een eigen aanpak vragen, hebben we uiteindelijk de keuze gemaakt voor de renovatiemarkt. Zowel woningbouwverenigingen als particulieren zijn of gaan bezig met renovatie van hun objecten omdat een techniek aan vervanging toe is. Je kunt daar dan 1 op 1 een nieuwe techniek toepassen, maar je kunt het ook op een andere manier benaderen, met oog voor duurzaamheid. Ik zie in het koppelen van duurzaamheid aan renovatie een hele duidelijke taak voor de installatiebranche weggelegd. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen kunnen prachtig worden meegenomen in renovatietrajecten. Het mes snijdt dan aan twee kanten.”

Grote rol

De renovatiemarkt biedt volop kansen voor de installatiebranche. Van den Hoff: “Wie zorgt dat zijn kennis van duurzaamheid up-to-date is en vragen actief oppakt, kan een grote rol spelen. Je krijgt vaak algemene aanvragen: we willen nieuwe ketels, nieuwe keukens en nieuwe badkamers in een x-aantal woningen. Als je dat doet met de insteek om het energetisch niveau omhoog te brengen, dan kom je met andere oplossingen. Je gaat dan niet conform het bestek aan het werk, maar schuift in een vroeg stadium aan om te adviseren. Het is wel zaak dat je soms je eigen belang iets naar de achtergrond moet verschuiven als je duurzaamheid centraal stelt. En samenwerken met andere partijen is een must.”

Integraal installeren

Dat staat ook te lezen in de Radar 2020 van Uneto-VNI: “De ambitie is: energieneutraal bouwen in 2020. Hier liggen kansen voor integraal installeren, vooral in de nieuwbouw en de utiliteitsbouw. Mensen zullen vragen om één integrale oplossing die wordt aangestuurd door ICT. Installatiebedrijven zullen die kennis van integraal ontwerpen en installeren dus in huis – of in het eigen netwerk – moeten hebben. Integraal installeren vraagt om samenwerking met andere bedrijven. Van zonnecel op het dak tot micro-WKK en sensorsystemen in huis.”

Drie thema’s

Tijdens de Renovatiebeurs (van 9 t/m 11 april in Den Bosch) is Het Nieuwe Samenwerken een van de drie thema’s van de beurs. Jan van den Hoff: “Heel goed dat daar aandacht voor is. Want je kunt het niet alleen, je hebt andere partijen nodig om dat duurzame eindresultaat neer te kunnen zetten.”

Ook de andere twee beursthema’s spreken Van den Hoff aan. “Bewoners Aan De Knoppen, dat triggert me,” zegt hij. “Flexibel zijn, en maatwerk leveren want iedere bewoner is anders. De behoefte van bewoners moet voorop staan bij renovatie. Thema drie - levensduur-denken - is tweeledig: enerzijds gaat het om het gebouw, dat moet energieneutraal en duurzaam zijn, en gemaakt van biologisch afbreekbare materialen. Aan de andere kant kun je het betrekken op de bewoner: zorg dat de woning nog steeds gebruikersvriendelijk en comfortabel is als de  mensen een hoge leeftijd bereiken.”

Toekomst van renovatie 

Van den Hoff kijkt uit naar de vakbeurs Renovatie 2014. “Je krijgt allerlei innovatieve (totaal)oplossingen te zien”, zegt hij. “Het hele spectrum van renoveren komt aan bod: herbestemmen, passief bouwen, innovatieve bouwmaterialen, het energielabel en ga zo maar door. Ook verwacht ik meer zicht te krijgen op de toekomst van renovatie. Of ik zelf een idee heb? Je ziet dat bij de aanpak van schilisolatie het onderdeel ventilatie een belangrijk aspect is  en met name het regeltechnische gedeelte. Vraag-gestuurd regelen is een tendens. Verder zie je bij renovatie als gevolg van de vergrijzing steeds vaker domotica en slimme technieken toegepast worden. De E- en de W-disciplines binnen de installatietechniek en de bouw zullen echt gaan integreren en dat is een ontwikkeling om rekening mee te houden.”

 

Ook interessant