Zoeken
Menu
Sensortechnologie volop in beweging Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Getty Images

Sensoren zijn superbelangrijk in deze tijd waarin alles technologie is, en ze worden nog steeds slimmer, gevoeliger en kleiner. In de zorg, de industrie, domotica, de automotive, verlichting: overal zijn sensoren. Binnen de elektrotechniek is sensortechnologie een apart onderdeel.

In de loop van de jaren is de prijs van sensoren gedaald en dat gaf een boost aan de toepassingen, waaronder de ontwikkeling van robots. De inzet van robots in verschillende branches is enorm aan het toenemen. Ook worden met behulp van sensoren bewegingen in 3D vastgelegd bij het maken van games en films. In de bewegingsleer zijn voorbeelden te vinden, zoals het exo-skelet. Sensoren spelen ook een grote rol in het Internet of Things (IoT) omdat ze allerlei kritische metingen verrichten en data genereren. Data geeft nieuwe inzichten en dat helpt bij het sneller en slimmer inrichten van processen.

Onderhoud

De verwachting is dat er in de komende tijd flink wat ontwikkelingen in de sensortechnologie gaan plaatsvinden. Dat geeft nieuwe mogelijkheden. In de installatietechniek betekent het bijvoorbeeld dat predictive maintenance (voorspellend onderhoud) aan cv-ketels en andere installaties sneller, makkelijker, goedkoper uitgevoerd kan worden. Er hoeven geen periodieke onderhoudsbeurten te plannen, die lang niet altijd nodig zijn. In plaats daarvan komt er een melding binnen als met behulp van sensortechnologie een storing wordt opgemerkt. Het is voor de monteur in een vroeg stadium al duidelijk wat er moet gebeuren en dat verhoogt zowel de veiligheid als de efficiëntie enorm.

Van robots tot bomen

Ook binnen de installatietechniek worden stappen gezet richting de robotisering van bepaalde werkzaamheden. Sensortechnologie en de ontwikkeling van robotica kunnen niet zonder elkaar. Verder geven sensoren inzicht in een aantal deelgebieden binnen de installatietechniek, zoals luchtkwaliteit en energiegebruik. Dat komt van pas bij het werken aan een beter milieu, beter energiebeheer en aan het milieuvriendelijker maken van gebouwen. Met behulp van sensoren kan precies worden bepaald hoeveel energie er op welke plek in een gebouw verbruikt wordt. Op basis van die gegevens is het mogelijk om heel veel dingen op maat te leveren, zoals licht, verwarming of ventilatie. Over het algemeen zorgen de gegevens die door middel van sensoren beschikbaar komen voor vier positieve punten. Het comfort en werk/woongenot van de gebruikers gaat omhoog, het energieverbruik gaat omlaag, evenals – door predictive maintenance – het aantal storingen, terwijl installaties door dat laatste punt ook nog eens langer meegaan.

Op een hoger plan staan de zogeheten smart cities, en ook voor de ontwikkeling daarvan is sensortechnologie onmisbaar. Denk aan zaken als watermanagement en luchtkwaliteit, maar ook parkeerissues, veilige speelgelegenheden, zorg voor openbaar groen waaronder karakteristieke oude bomen, en het monitoren van de bodemgesteldheid.

Experts

Sensortechnologie maakt een flinke groei door waar voorlopig het einde nog niet van in zicht is. Die technologie heeft impact op het werk van de installateur. Het analyseren van data gebeurt nog vaak door IT’ers, maar het is voor installatiebedrijven een overweging om zelf een expert op het gebied van sensortechnologie in huis te halen. Want wie goed kan monitoren hoe een gebouw zich gedraagt, èn daarop kan reageren en processen kan sturen, is in het voordeel.

Ook interessant