Zoeken
Menu
Neemt internet-of-things gebouwbeheer over? Foto: Shutterstock

Steeds vaker kijken bedrijven naar internet-of-things (IoT)-toepassingen voor gebouwbeheer. Terwijl voor de een de grotere energie-efficiëntie telt, ziet de ander met name verbetering van het individuele comfort als grote pluspunt. Want, zo is inmiddels overtuigend bewezen, hoe comfortabeler en gezonder de werkplek, hoe groter de productiviteit van de individuele werknemer.

Gebouwbeheersystemen richten zich bijna altijd op de installaties. Een koppeling met IoT maakt de focus mogelijk op het hele gebouw, alle gebruikers en installaties. De software herkent patronen en doet daarmee iets. IoT-toepassingen brengen IT- en installatietechniek samen. Echter pas als alle apparatuur en installaties binnen het gebouwbeheersysteem open met elkaar communiceren, zal een gebouw slim en efficiënt kunnen functioneren en krijgt de gebouwbeheerder optimaal inzicht. In haar Whitepaper ‘Guide to Open Protocols’ pleit Schneider Electric voor het gebruik van open protocollen. Want, benadrukt het concern, bij gebruik van open protocollen staat het de gebouweigenaar vrij om bij de gebouwautomatisering te kiezen voor producten van een groot aantal fabrikanten om specifieke behoeften of toepassingen in te vullen.

Veel voordelen

De voordelen kunnen groot zijn. Besparing in energie, betere verhuurbaarheid en vergroting van de productiviteit van de werknemers. Onderzoekers van het internationale bureau Forrestor stelden vast dat nu een groot deel van de energie, circa 30 procent, verloren gaat door inefficiënt gebruik van de ruimte. Zo konden in het nieuwe hoofdkantoor ‘the Edge’ van Deloite door het slimme lichtsysteem te combineren met de data van het gebouwbeheersysteem en door met bureaus te schuiven de kosten per vierkante meter worden gehalveerd.

Steeds meer bedrijven ontwikkelen een eigen platform met een open protocol. Deerns heeft bijvoorbeeld bGrid. De gebruikers van het gebouw krijgen een app op hun smartphone. Als zij zijn ingelogd zullen sensoren hun aanwezigheid herkennen. Met name in grote kantoorgebouwen zonder vaste werkplekken biedt dat tal van mogelijkheden dankzij de functies ‘way finding’ en ‘find me’. De app laat bijvoorbeeld zien waar nog een vrije werkplek beschikbaar is, in welke ruimte hij voor een afspraak wordt verwacht of waar de collega zich bevindt waar hij nog wat mee wilt bespreken. De voordelen van ‘way finding’ en ‘find me’ komen onder meer goed tot hun recht in ziekenhuizen. Zo kan medisch personeel in één oogopslag zien waar de dichtstbijzijnde infuuspaal zich bevindt. Of welke apparatuur er wel of juist nog niet klaarstaat in een operatiekamer.

Lone Rooftop en Simaxx

Afgelopen week kondigden de smart building-specialisten Lone Rooftop en Simaxx een partnership aan. Lone Rooftop heeft met de Position Intelligence Engine (PIE) een platform in handen dat 24/7 inzicht geeft in de bezetting van gebouwen door middel van WiFi en sensoren. Deze data is input voor Simaxx om de installaties optimaal te laten functioneren naar de actuele vraag op dat moment.

Zowel Lone Rooftop als Simaxx ontsluiten data uit gebouwen en zetten dit om in relevante informatie. “Zo krijgen we goed inzicht en kunnen klimaatinstallaties worden aangepast op de bezettingsgraad waardoor de mogelijke efficiëntieslag enorm wordt vergroot. Hierdoor kunnen er prestatiegaranties worden gegeven tot op ruimteniveau,” zegt Eloi Burdorf, CEO van Simaxx.

Ook interessant