Zoeken
Menu
Met 373 miljoen KNX-componenten is KNX prominent automatiseringssysteem

In het jaar dat KNX haar 30-jarig jubileum viert, blijkt uit marktonderzoek dat woningautomatisering op basis van KNX een dominante positie inneemt. Het onderzoek laat zien er in de afgelopen 30 jaar al 373 miljoen KNX-componenten zijn verkocht en geïnstalleerd. Dit is goed voor een gecumuleerde marktomzet van 54,5 miljard euro.

Volgens enkele recente studies neemt de populariteit van slimme woningoplossingen sterk toe. Dit komt omdat de systemen een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van de opwarming van onze aarde, doordat woningen met een automatiseringssysteem zuiniger omgaan met energie. Ook vereenvoudigen deze systemen het gebruik en de inpassing van hernieuwbare energievormen.

Hoog gewaardeerd

Een onderzoek van de Duitse brancheorganisaties voor elektrotechnische installatiebedrijven (ZVEH) onder haar leden laat zien dat KNX in dat land absoluut de dominante woningautomatisering is voor eengezinswoningen. KNX heeft daar een marktaandeel van 53% en de komende jaren wordt nog een flinke groei voorspeld. Daarnaast bevestigen de resultaten van een nieuw marktonderzoek van GfK deze ontwikkeling. Ook zij laten zien dat het aandeel van KNX, in vergelijking met 2018, in 2019 met meer dan 14% is gestegen, in zowel aantal componenten als verkoopwaarde.

Optimistisch over toekomst

"Met 373 miljoen geïnstalleerde componenten en een gecumuleerde marktomzet van 54,5 miljard euro heeft KNX in de afgelopen drie decennia als centrale technologische speler zich sterk gepositioneerd op de wereldwijde markt voor slimme woning- en gebouwoplossingen. De marktonderzoeken tonen aan dat KNX dit succes de komende jaren kan uitbouwen en zijn marktaandeel nog verder kan vergroten," zegt Franz Kammerl, President van de KNX Association.

Hoge groeicijfers voorspeld

De prognoses van verschillende marktonderzoeksbureaus laten positieve trends zien voor de belangrijkste smart home-markten. In de Verenigde Staten - de grootste markt voor smart homes - zal het marktvolume in 2023 meer dan verdubbeld zal zijn tot 37 miljard euro. Maar ook in China, de op één na grootste markt, verwachten onderzoekers een jaarlijkse groei van 20%. Europa zal een inhaalslag maken, met een plus van 120%. Landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk spelen hierin een leidende rol, gevolgd door Italië en Spanje.

Onderliggende trends

Belangrijke trends in de wereldwijde bouwsector zijn slimme woningen, slimme mobiliteit, intelligente systemen voor energiebeheer en de integrale aansturing van verwarming, airco en ventilatie. Al deze toepassingen en scenario’s kunnen met een KNX-systeem worden geautomatiseerd en geregeld. De sterke groei die KNX op dit moment al doormaakt - volgens GfK circa 15% per jaar - komt vooral uit de schakelcomponenten en de besturing en bediening van HVAC.

Mogelijkheden voor systeemintegratoren

De onderzoekers zien in het algemeen ook een verschuiving in de markt voor slimme oplossingen in woningen. Waren het tot nu toe vooral laagdrempelige toepassingen die de mensen voor hun huis aanschaften, zoals spraakbesturingssystemen en slimme thermostaten, langzaam maar zeker verschuift dit naar een vraag voor steeds meer geavanceerde oplossingen. Ook in de residentiële sector willen steeds meer mensen een integrale oplossing voor volledige woningautomatisering. Volgens het ZVEH-onderzoek is 42% van de geraadpleegde domoticaspecialisten ervan overtuigd dat deze ontwikkeling nieuwe mogelijkheden biedt voor systeemintegratoren. Dit is een belangrijke reden dat KNX voor de komende jaren een verdere groei voorspelt voor de automatisering van eengezinswoningen.

Ook interessant