Zoeken
Menu
IoT dringt steeds verder binnen in de installatiebranche Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

Was Internet of Things (IoT) lange tijd het exclusieve domein van ict'ers, het vakgebied begint steeds meer de installatietechniek te raken en in de installatie binnen te dringen. IoT is een van de snelst groeiende technologieën ter wereld en is overal om ons heen.

In tegenstelling tot het 'normale' internet speelt IoT zich af in de fysieke wereld. Sensoren kunnen zonder tussenkomst van menselijk handelen besturingen overnemen. Ook de besturingen van kwetsbare installaties zoals beveiligingssystemen, energiecentrales of sluizen. Processen worden straks volledig datagestuurd en het meten/monitoren van installaties wordt daarmee belangrijker. De installatiebranche speelt de komende jaren een cruciale rol in bij de introductie van nieuwe technologieën, zo is de verwachting van Techniek Nederland.

Niet alleen bewustwording van de mogelijke risico's is van groot belang, zeker ook de urgentie om de ontwikkelingen van IoT te volgen. Installateurs moeten weten hoe ze data kunnen meten, de resultaten kunnen interpreteren en de installatie hier vervolgens op aanpassen zodat deze optimaal blijft werken. Het is ook om die reden dat Techniek Nederland momenteel samen met Isso en Otib aan de ontwikkeling van een passend cursusaanbod werkt.

Het belang en de afhankelijkheid van installaties voor duurzaamheid, comfort en veiligheid neemt in alle projecten toe. Installateurs krijgen niet alleen een belangrijkere positie in de realisatie, maar ook in advies, service en onderhoud. De grote banken voorspellen in hun economische vooruitzichten dan ook dat de installateur straks de hoofdaannemer in de bouwkolom zal worden.

RFID-tags

De installatiebranche zal naast advies, ontwerp en aanleg zelf ook veel voordeel kunnen behalen uit IoT. Bijvoorbeeld in het logistieke proces. Dankzij het gebruik van RFID (Radio Frequency Identification) tags kunnen klanten hun goederen nu zonder menselijke tussenkomst volgen, omdat deze tags verbinding kunnen maken met het internet en hun locatiegegevens kunnen delen. Neem bijvoorbeeld de prefabricage van leidingsystemen.

De technologie die gebruikt wordt in de distributiesector kan hier een oplossing bieden. Door de geprefabriceerde sets te markeren met RFID-chips, zou het scannen van deze chips automatisch resulteren in actuele informatie en de persoon zou direct weten wat hij/zij moet doen. Naast het verstrekken van informatie, kunnen deze chips ook worden gebruikt voor het volgen en traceren van onderdelen in het algemeen. Weten of er al onderdelen op de bouwplaats aanwezig zijn, verhoogt de efficiëntie tijdens het bouwproces. Bedrijven hoeven geen kosten meer te maken omdat het personeel terug moet naar het bedrijf om de juiste onderdelen te krijgen. Niet alleen gaat er tijd en geld verloren tijdens het reizen, maar ook het resterende personeel op locatie kan hun werk misschien niet voortzetten.

Voorspellen van onderhoud

Een van de belangrijkste toepassingen van het IoT is het verstrekken van nauwkeurige informatie afkomstig van installaties. In plaats van reactief of preventief onderhoud heeft IoT het inmiddels al voor veel installatiebedrijven mogelijk gemaakt om voorspellend onderhoud te doen. Analytische software kan voorspellen of een klep op het punt staat uit te vallen, deze als kritisch voor het stelsel is te identificeren en deze informatie in het 3D-model zichtbaar te maken. Het identificeren van deze potentiële storingen kan enorm veel geld besparen. Niet alleen in qua vervangingskosten, maar ook qua stilstand en mogelijke schade verderop in het stelsel.

Ook interessant