Zoeken
Menu
Bits, Bricks & Behaviour 2020, broeinest van innovatieve gebouw gebonden technologieën Bron: FHI

Technologie is aanwezig in ieder gebouw, van klimaatinstallaties tot sensoren die bezetting, energie en luchtkwaliteit meten. Reeds bestaande technieken en oplossingen zijn juist in deze tijd van extra waarde en ondersteunend bij hedendaagse corona uitdagingen zoals het houden van anderhalve meter afstand, luchtverversing, bezetting- en benutting van een gebouw.

De conferentie Bits, Bricks & Behaviour geeft de bezoeker inzicht in- en antwoorden op specifieke vragen bij hedendaagse uitdagingen omtrent digitalisering, duurzaamheid, cyber security, circulariteit en de energietransitie. In het programma komen thema’s als machine learning, artificiële intelligentie, BIM, welzijn, 5G in de gebouwde omgeving, digital twins, blokchain, data en data-analyse aan de orde. Tevens worden gerealiseerde business cases zoals technologie en zorg in paneldiscussies besproken.

In specifieke markt- en branchegerichte programmaonderdelen wordt interactie gecreëerd tussen bezoekers, kennisinstituten en autoriteiten op het vlak van gebouwautomatisering. Interactie en het delen van kennis staat in het programma centraal. De conferentie dient zo als broeinest voor gebouw gebonden technologische oplossingen bij hedendaagse uitdagingen.
De interactieve online conferentie Bits, Bricks & Behaviour vindt plaats van 9 t/m 13 november tijdens de week van de gebouwautomatisering.

Meer informatie of registreren voor een kosteloos bezoek via de website van de conferentie Bits, Bricks & Behaviour.

Ook interessant