Zoeken
Menu
Zonnepanelen op dak én grond nodig voor energietransitie Bron: Holland Solar, Beeld: Shutterstock

Het klimaat vraagt om snelle actie op het gebied van de energietransitie. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen. Daar is veel ruimte voor nodig. Niet alleen op daken, maar ook op de grond. Holland Solar vindt dat we niet moeten wachten met het ontwikkelen van zonne-energie op grond totdat de daken vol liggen. Daarom introduceren zij de zonnewaaier. Deze brengt het benodigde ruimtegebruik van zonnepanelen in kaart.

Holland Solar vindt dat zonne-energie op alle oppervlakten tegelijk nodig is. Het is belangrijk dat rijk en gemeenten inventariseren wat er op daken en op verweesde gronden mogelijk is en daar een actief beleid op voeren. Het klimaat vraagt om snelle actie op alle gebieden.

Goed inpassen

De Zonnewaaier geeft aan dat verstandig en ruimhartig ontwikkelen van zonne-energie op gebouwen én grond nodig zijn. Naast daken, infrastructurele ruimte en grond met lage waarde, is tijdelijk en beperkt gebruik van landbouwgrond juist mogelijk en nodig. Voorwaarde is, dat deze mogelijkheden goed ingepast worden in het landschap en in de samenleving.

Zonnewaaier Holland Solar

0,5% Landbouwgrond

Al eerder gaf Holland Solar aan dat we in 2050 maximaal 0,5% van het landbouwareaal tijdelijk nodig zullen hebben (0,2% in 2030), als we de knelpunten voor het ontwikkelen in de gebouwde omgeving opheffen. Holland Solar roept gemeenten op niet te terughoudend te zijn met toestaan van zonneparken op landbouwgrond en andere gronden, als deze goed ingepast zijn in het landschap en in de samenleving. Dit kan via een tijdelijke bestemmingswijziging onder voorwaarden. Holland Solar is ervan overtuigd dat er oplossingen zijn die werken voor zowel de zonne-energiesector als overheid en burger. Holland Solar is geen voorstander van het plaatsen van zonneparken in natuurgebieden: er is genoeg ruimte om zonne-energie elders op te wekken.

Ook interessant