Zoeken
Menu
Zonneboiler wint van enkel zonnepaneel Foto: Shutterstock

Als je zo eens om je heen kijkt in een willekeurige Nederlandse woonwijk, dan valt op dat er nog meer dan genoeg ruimte op de daken is. Zonde! Die ruimte kun je benutten door zonnepanelen of zonneboilers aan te leggen. Zonnecollectoren met zonneboilers zijn toepasbaar op daken met een hellingshoek van 36 tot 45 graden, liefst op het zuiden. Voorwaarde is wel dat er in de woning ook ruimte is voor een buffervat.

Zonnepanelen hebben een kortere terugverdientermijn dan zonneboilers en zijn daardoor heel populair. Zonnepanelen kan alleen toegepast worden op de elektra. Een zonneboiler wordt ook gebruikt voor de warmte in huis. Hierdoor leveren zonneboilers vier keer zoveel energie op als zonnepanelen. Er zijn nog meer voordelen. Zo zijn ze:

  • minder gevoelig voor schaduw dan zonnestroom systemen.
  • relatief eenvoudig qua technologie.
  • interessant omdat ze de efficiëntie van een gesloten warmtepomp systeem verhogen.
  • toepasbaar voor warm kraanwater, maar ook als voorverwarmer van water voor de cv-ketel.
  • bruikbaar om ruimtes te verwarmen bij een lagetemperatuurverwarming (LTV) te combineren met een warmtepompsysteem.

De eerlijkheid gebied ook de nadelen te noemen. Dat zijn: de langere terugverdientijd, de ongeschiktheid voor stand-alone ruimteverwarming en het feit dat de warmtevraag het grootst is op het moment dat de zon het minst schijnt, namelijk in de winter.

Soorten zonneboilers

Er zijn drie soorten zonneboilers die alleen warm water leveren: de standaard zonneboiler, de compacte zonneboiler en de cv-zonneboiler. De verschillen zitten vooral in de inhoud van de boiler, en in de naverwarmer die past bij de installatie. Wie met zonnewarmte behalve water wil opwarmen ook de woning wil verwarmen, heeft een zonneboilercombi nodig. Die werkt het beste als de warmte in huis via vloer- of wandverwarming (LTV) wordt verspreid.

Leegloopsysteem plaatsen

Een goede plaatsing verhoogt het rendement van de collectoren. Zoals gezegd zijn de richting en de hellingshoek belangrijk, maar de hoogte is – vooral bij een leegloopsysteem – ook een factor. Bij een leegloopsysteem zal de vloeistof uit de zonnecollectoren en het leidingwerk teruglopen in het boilervat op het moment dat de temperatuur in het gehele systeem te hoog of te laag wordt. Bij het installeren van een dergelijk systeem moeten de zonnecollectoren en het leidingwerk daarom hoger geplaatst worden dan het boilervat, want op die manier kan de vloeistof via natuurlijk afschot teruglopen. Herstelt de temperatuur zich, dan zorgt een circulatiepomp ervoor dat vloeistof weer rondgepompt wordt.

Ook interessant