Zoeken
Menu
Zonne-energie versus windenergie Foto: Shutterstock

Om de energiedoelstellingen uit het Energieakkoord ook maar enigszins te kunnen benaderen, is een voortschrijdende overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven zoals wind- en zonne-energie noodzakelijk. Maar welke van deze twee alternatieven is duurzamer en efficiënter wat kosten-baten betreft?

Als installateur zal u kunnen bevestigen dat de vraag naar kwalitatieve zonnepanelen bij consumenten leeft. Door middel van de zonnecollectoren kan de energie van de zon omgezet worden naar warmte en elektriciteit. Ook in ons koude kikkerlandje is het rendabel om zonne-energie op te wekken, omdat het licht van de zon ook een energiebron is. Bovendien gaan de technische ontwikkelingen ook steeds verder, zodat de zonnepanelen van vandaag een steeds hoger rendement kunnen leveren. Zelfs in de winter kunnen zonnepanelen nog zonne-energie opwekken.

U zal wellicht minder te maken hebben met een particuliere vraag naar de installatie van een windturbine in de tuin. Windenergie wordt al eeuwenlang gebruikt in Nederland, bijvoorbeeld door molens die met windenergie meel vermaalden. Tegenwoordig zorgen windturbines voor de omzetting van wind naar elektrische energie. In Nederland bedraagt het aandeel windenergie zo’n 20%.

Financiële plaatje voor consumenten

Zowel wind- als zonne-energie is altijd te gebruiken, mits de energiebron aanwezig is. Ze verschillen echter wel wat het financiële plaatje voor de consument betreft. De prijs van zonne-energie in Nederland bedraagt ongeveer 10 tot 12 eurocent per kilowattuur. Na zo’n 9 tot 10 jaar zijn de aanschafkosten, die tussen de 5.000 en 6.000 euro liggen, dus terugverdiend. Na deze tijd maakt de consument dus pure winst.

Winst halen uit windenergie is voor een particulier lastiger. Veel windturbines zijn van energieleveranciers, omdat windmolens nu eenmaal op een winderige plek moeten staan. Bovendien geldt dat de grootte van de windturbine rechtstreeks in verband staat met de opbrengst: hoe hoger de turbine, hoe meer wind ze vangt.
Installeert u toch een turbine bij particulieren, dan liggen de kosten tussen 3.500 en 40.000 euro. Bij particulieren is het precieze bedrag afhankelijk van het type turbine dat u moet installeren, de windsnelheid en de locatie. De prijs per kilowattuur varieert dan ook tussen 11en 18 cent. Deze kosten zijn inclusief onderhoud, verzekering, bouw en een afschrijving van 15 tot 20 jaar. Voor de meeste particulieren zal een investering in windenergie te duur en onpraktisch zijn. Wat wel kan, is deelname in een wind-energie-coöperatie.

Duurzaamheid

Als u een duurzame energiebron bij particulieren gaat installeren, is zonne-energie het meest betrouwbaar. Bij windturbines is de energieopbrengst afhankelijk van veel externe factoren, waardoor de winst en terugverdientijd kunnen variëren. Zonne-energie is betaalbaar, gemakkelijk en voorspelbaar in kosten en baten. En dat voelt dan toch nét wat beter voor uw klanten dan fossiele energie.

Binnen de Europese context

Maken we de vergelijking tussen zonne-energie en windenergie in de context van een land, dan mag duidelijk zijn dat het geen of-of verhaal, maar een en-en verhaal is. Om de Europese doelstellingen van 16% hernieuwbare energie in Nederland in 2020 te halen, zullen we immers alle technieken hard nodig hebben.

Bovendien lijkt het verstandiger om buiten onze nationale grenzen te kijken en de focus meer op Europese samenwerking te leggen. Als we er in slagen om de beste duurzame technologie op de meest geschikte plaats te installeren, binnen een geïntegreerde Europese energiemarkt, kunnen we de grootste duurzame sprong voorwaarts realiseren. Denk bijvoorbeeld aan investeren in windturbines in zones waar de hoogste windsnelheden gemeten worden, bijvoorbeeld de West-Europese kustgebieden en investeren in zonne-energie in regio’s met de meeste uren zonneschijn, zoals Zuid-Europa. En laat ons voor de volledigheid ook de andere duurzame opties niet vergeten, zoals biomassa-installaties in gebieden met veel landbouw en bossen, zoals de Scandinavische landen.

Ook interessant