Zoeken
Menu
​Woonark haalt zijn energie uit oppervlaktewater Tekst: Mari van Lieshout - Foto: Mari van Lieshout

Een verticale dieptebron is in Nederland doorgaans een voor de hand liggende en gunstige optie bij gebruik van bodemenergie. Maar er zijn hier ook nogal wat plekken waar zo'n bron niet mag of niet kan. In die gevallen kunnen horizontale systemen wel een uitkomst zijn. Kortgeleden is Mefa Energy Systems het bedrijf een pilot gestart waarbij de warmtepomp van een woonark energie gebruikt die afkomstig is van een horizontaal paneel dat in het oppervlaktewater is geplaatst.

De Duitse onderneming Mefa Energy Systems is sinds kort op de Nederlandse met het Multi Power Panel  (MPP) paneel. Het paneel is vervaardigd uit polypropyleen en is opgebouwd uit een structuur van kleine kanaaltjes waardoorheen een glycolmengsel stroom. Dit paneel kan zowel functioneren als bodemwisselaar voor bronsystemen maar ook als afgiftesysteem voor lt-verwarming en lt-koeling. Mefa Energy Systems startte onlangs een opvallende pilot waarbij het MPP-paneel wordt ingezet voor de energielevering voor een woonark in Friesland.

Voortdurende energiebron

Oppervlaktewater bevat ook energie en voor het winnen dan die energie kan het horizontale bronsysteem goed worden ingezet. Lucek Wolthekker van Mefa Energy Systems: 'Onlangs zijn we een pilot gestart waarbij de MPP-panelen de energie leveren voor een woonark. Panelen met een oppervlakte van in totaal acht vierkante meter hangen bij deze pilot parallel aan elkaar als een register in het water. Bij een watertemperatuur tussen de 4 en 14 °C heeft de warmtepomp een voortdurende energiebron.'

Afhankelijk van de locatie kunnen met de MPP-panelen lange of brede registers worden samengesteld die als bron dienen voor de warmtepomp op woonarken. Van belang is wel, zo benadrukt Wolthekker, dat er in het oppervlaktewater enige stroming plaatsheeft om bevriezing van het water vlakbij het bronsysteem te voorkomen. Het horizontale bronsysteem kan in grootte variëren door meer of minder panelen te schakelen. De hoogte van de panelen kan worden aangepast aan de waterdiepte.

Alternatief

Het betreft een pilot van een aanbieder van bronsystemen die alternatieven biedt voor plaatsen in Nederland waar een diepe verticale bron niet mogelijk of toegestaan is. De gerenommeerde fabrikanten van water/waterwarmtepompen hebben wel oren hebben naar deze horizontale bronsystemen. Wolthekker: 'Ze zijn niet per definitie goedkoper dan een verticale bron omdat voor eenzelfde kilowattage meer horizontale bronnen nodig zijn. Maar het kan wel een alternatief zijn waar de mogelijkheden voor dieptebronnen ontbreken.'

In dat geval wordt het horizontale kunststof MPP bronsysteem op geringe diepte in de bodem geplaatst. Voor het aanbrengen van de bodemwisselaar wordt een ca 2 m diepe sleuf gegraven over een lengte van 7,00 m. Een alternatief is het gebruik van de MPP-panelen in een spiraalvorm die dieper (ca 4  m) in de bodem gaan. Dit kan bijvoorbeeld een optie zijn op plaatsen waar geen ruimte voor een lange sleuf is of niet diep genoeg geboord kan worden. Het paneel levert een bronvermogen op van 1,4 kW bij een jaarlijks aantal draaiuren van ca. 1800. Om in de koude- en warmtebehoefte van een gemiddelde woning te voorzien zijn dus twee à drie Geo bronsystemen nodig.

MEFA Proefopstelling wisselaar in water tbv arkn.JPG

MEFA Proefopstelling wisselaar in water tbv arkn.JPG

Ook interessant