Zoeken
Menu
Windpark kan elektriciteit opslaan Foto: Shutterstock

​Een primeur in Zeewolde voor het Prinses Alexia Windpark. Dit park wordt namelijk voorzien van batterijen die energie die door de windmolens wordt geproduceerd kunnen opslaan. Op het moment dat de molens minder stroom opwekken doordat er minder wind is, kan het park toch voorzien aan de vraag naar elektriciteit.

Dat probleem wordt nu dus door Nuon opgelost doordat het bedrijf het transformatorstation in het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde van twee ‘batterijen’ gaat voorzien. “De accu’s in groene zeecontainers zorgen ervoor dat energie die is geproduceerd tijdens ‘windpieken’ aan het stroomnet geleverd worden als er juist weinig wind waait. Met de introductie van batterijen in het windmolenpark in Zeewolde, geeft Nuon een nieuwe impuls aan de opslag van windenergie.”

Duizenden huishoudens

De totale capaciteit van de batterijen is drie megawatt en zijn autoaccu’s. De capaciteit is voldoende om 1800 tot 2200 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Daarnaast wordt op termijn de capaciteit verder opgeschroefd naar twaalf megawatt waarvoor acht batterijen nodig zijn. “Het Prinses Alexia Windpark is hiervoor de ideale locatie: het park is al sinds de opening in 2011 het nationale windenergielaboratorium en experimenteert voortdurend met nieuwe vindingen”, zegt Gerben Epema, operationeel wind manager bij Nuon. “We kijken daarmee ook naar de toekomst. Want er komt nog veel meer windenergie in Nederland. Door nu al te experimenteren met deze vorm van opslag, kan later een groot deel van de stroomvraag met windenergie worden geleverd. Ook als het even minder hard waait.”

Installatie

Het duurt nog even voordat de accu’s daadwerkelijk wordt geïnstalleerd. De plaatsing staat gepland voor maart 2017 en deze moeten tot twintig jaar meegaan. Epema: “We investeren in technologie die op korte termijn het rendement van windenergie vergroot én bijdraagt aan een lange termijn oplossing voor de transitie naar duurzame energie in Nederland.”

Klimaatakkoord

Het opslaan van elektriciteit kan bijdragen aan het behalen van de doelen van het klimaatakkoord. Nederland moet in 2020 namelijk 14 procent en in 2023 16 procent van alle energie uit hernieuwbare bronnen halen.

Ook interessant